Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Zápis z výborové schůze 21.3.2010

25. 3. 2010

Zápis

z výborové schůze spojení se schůzí revizní komise konané dne 21.3.2010 v H.Králové v 10 hodin v hotelu Černigov.

 

Přítomni: Čech Petr, Sčebel Jiří, Ing. König Josef, Křivohlavý Zdeněk, Cik Jiří a Beran Josef.

Omluveni: Hánl Jiří, Mazal Jiří.

Program: 1.Přivítání, došlá pošta.

2. Informace o rozdělení kroužků a jak pro další léta.

3. Typizace, promítnutí do výstavnictví a využití v chovech.

4. Seznam členů pro rok 2010.

5. Finanční situace, možnosti, věcné ceny.

6. Diskuse.

Ad.1. Přivítání provedl př. Sčebel a vyzval k diskusi nad dopisem ČSCH ÚOK OH z 10.3.2010, který každý obdržel v předstihu e-mailem. Odpověď vypracuje př. Beran, nechá schválit př. Sčebelovi a odešle. Odpověď pro ÚOK OH, je přílohou zápisu.

Ad.2. Př. Cik seznámil se stavem rozdělení kroužků a předal přítomným jmenný seznam. Zbývá nám cca 200 kusů kroužků. Pokud se nepodaří do konce července rozprodat členům, budou nabídnuty k prodeji. Odpovídá př. Cik a Sčebel.

Ad 3. Bylo dohodnuto, že v typizaci se budeme pokračovat stejným způsobem. Od soutěžního roku 2011/2012, budou vystavováni na speciálkách pouze holuby s rodokmenem. Př. Beran zajistí do katalogu 31. výstavy výletků přehled všech typizovaných zvířat všech chovatelů. Výsledky typizací jsou na www.cvs-jednatel.estranky.czk dispozici kdykoliv.

 

Ad 4. Všem přítomným byl předán seznam členů klubu pro rok 2010 s kompletními kontaktními informacemi . Jde o 26 členů, kteří uhradili členský příspěvek.

Ad 5. Pokladník Ing. König Josef, seznámil přítomné s aktuální finanční situací. Je potřeba do příští schůze výboru a RK přijít s návrhy, jaké a kolik věcných cen. Výbor předloží ke schválení členské schůzi záměr, na každé členské schůzi přispět přítomným členům určitou částkou na občerstvení, dle finančních možností.

Ad 6. Celostátní výstava a uznávací řízení P chovů proběhne 18. až 20. listopadu 2010. Do příští schůze rozmyslet, jak budeme nově prezentovat klub, neboť tradiční stánek je velmi pracnou a časově náročnou prezentací a v současné době, jde o prezentaci nezajištěnou. V dubnovém Chovateli, bude otištěn článek o klubové výstavní sezóně 2009/2010. Př. Sčebel připravuje článek o bělohrotých varietách ČVS. Dále šlo již o diskusi čistě chovatelskou, zaměřenou na problém bělohrotých. Př. Křižan chce uspořádat setkání chovatelů u příležitosti svých 60. narozenin, doma v Hroznové Lhotě. Termín bude upřesněn a oslovena členská základna.

Příští schůze výboru a RK 12.9.2010, nebo dle potřeby i dříve. Zapsal Beran J.

                                                 Příloha zápisu - dopis 

ČSCH ÚOK OH.

Na své výborové schůzi dne 21.3.2010, jsme mimo jiné projednali váš dopis z 10.3.2010 určený chovatelským klubům a předkládáme požadované informace.

- Naše klubové výstavy se konají pravidelně a to speciálka 2. nebo 3. sobotu v měsíci lednu. Dvacetdevětkrát byla na stejném mstě a to v H. Králové Plačicích. Nyní hledáme dlouhodobou spolupráci s některou ZO ČSCH. V roce 2010 a i v roce 2011 to budou Holice a je pravděpodobné, že Holice se stanou novým místem, kam se budeme trvale vracet. Výstavy výletků jsou tradičně v Libčicích nad Vltavou. Shrnuto pro výstavní sezonu 2010/2011:

31. výstava výletků českých voláčů sivých 6.11.2010 Libčice nad Vltavou.

32. speciálky českých voláčů sivých 16.1.2011 Holice.

Při těchto výstavách budou i členské schůze klubu. Hodina bude upřesněna a pozvánka vám bude zaslána, stejně jako ve výstavní sezóně 2009/2010, kdy se nikdo nedostavil a ani nereagoval omluvou.

 • Náš klub sdružuje chovatele, kteří se zabývají chovem a šlechtěním českého voláče sivého, který má velmi sporadické rozšíření jako plemeno. Mezi skutečně ohrožené variety pak patří pruhoví bělohrotí a kapratí bělohrotí. Těmto rázům se v klubu věnuje 5 chovatelů a dá se říci, že pouze jeden se přímo specializuje na bělohroté obou variet a jeden na kapraté bělohroté. Zbylí tři chovatelé chovají i tmavohroté a bělohrotí jedinci se tu objevují jako zpestření chovů a někdy i výstav. Velmi bychom ocenili podporu těchto variet, ale i celého klubu. I když jsme početně malý klub, snažíme se našeho holoubka propagovat a to i na velkých výstavách celostátního a evropského významu.
 • Ve výboru nedošlo k žádným změnám, kontaktní adresy odpovídají skutečnosti, IČO souhlasí. Pouze webové stránky (www.sivaci.cz) jsou v současné době mimo provoz. Provoz bude obnoven nejpozději do 10.4.2010. V současné době jsou důležité klubové informace na

 

 • www.cvs-jednatel.estranky.cz.
 • Za deficit, ze stany ÚOK OH, považujeme publikování informací s velkým zpožděním. Jde o zápisy ze schůzí ÚOK. Postrádáme zveřejnění dlouhodobých plánů činnosti komise, kde by jistě měly své místo termíny setkání odbornosti apod. Uvítali bychom i v dostatečném předstihu zveřejňování významných výstavních akcí s detailními informacemi apod. Domníváme se, že právě pomalé zveřejňování informací, může být mnohdy zdrojem různých dezinformací. Rozhodně se přimlouváme za využítí svazových web stránek ke zveřejňování všech materiálu aktuálně. Zároveň se domníváme, že by bylo užitečné spustit svazovou neanonymní diskusi. Tím by řadoví chovatelé měli možnost aktuálně se ptát a funkcionáři by měli aktuální zpětnou vazbu. Tím by se jistě předcházelo nedorozuměním a zde by byl prostor pro vysvětlování a názory.

  Těšíme se na další spolupráci a aktuální informace z ÚOK OH, abychom mohli společně přispět k propagaci a rozšíření českého voláče sivého.

  Za výbor klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých

  Josef Beran, jednatel

   

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář