Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Výborová schůze 22.3.2009

29. 11. 2009

Zápis

Z výborové schůze klubu ČVS spojené s KRK konané dne 22.3.2009 v Hradci Králové

Přítomni: Sčebel Jiří, Cik Jiří, Ing. König Josef, Beran Josef apředseda KRK Hánl Jiří., omluven Čech Petr.

Program:

 1. členská základna pro rok 2009, zaplacené příspěvky
  2) čísla kroužků pro soutěže klubu, návrat hlášení
  3) výzva klubu chovatelů slepičáků
  4) příprava ročenek 2007 a 2008
  5) zajištění výstav výletků, EV Nitra a speciálky 2009, rozdělení úkolů a návazně bod 6.
  6) rozpočet klubu na rok 2009, čestné ceny atd.
  7) různé.

Ad.1. Aktuální stav členů pro rok 2009, kteří se ke členství přihlásili zaplacením klubového příspěvku je 29. Př. Beran předal v tištěné podobě jmenný seznam s korespondenčními adresami. Seznam s dalšími kontaktními informacemi je přílohou zápisu.

Ad.2. Jen velmi málo chovatelů předložilo požadované informace, je ohrožena regulérnost vypsaných soutěží!!!!

Ad.3. Stanovisko výboru k výzvě klubu chovatelů slepičáků bylo odesláno emilem a je přílohou zápisu.

Ad.4. S ohledem na nepřítomnost př. Čecha, nebylo možno zhodnotit co vše je třeba učinit. Pouze př. Hánl požádal o dodání jmen posuzovatelů na seciálkách v Pačicích v létech 2000; 2003; 2006 až 2008, pro doplnění udržovaného přehledu a článek do ročenky. Zajistí př. Cik.

Ad.5. Naplánované výstavy pro rok 2009 budou představovat organizační novinky a hlavně velkou časovou zátěž pro jejich provedení. Výstava v Libčicích n. Vltavou proběhne 7.11.2009. Garantem je př. Hánl. Katalog s oceněním zajistí př. Beran. Nově bude třeba koncipovat výstavní podmínky s ohledem na soutěž výletků a soutěže o první dámu ČVS. Do příští výborové schůze předloží výstavní podmínky př. Hánl. EV v Nitře(listopad 2009) má zatím mnoho otazníků ze strany pořadatele i ze strany ÚOK OH ČSCH(finanční, veterina a termíny přihlášek). Nicméně odsouhlaseno požádat ČSCH o zajištění cca 20m2 pro stánek a deklarovat vůli vystavit cca 30 kusů ČVS. Zajistí př. Beran. Př. Sčebel informoval, že zajistí na EV přepravu stánku i holubů a potřebný servis. Př. Beran se zapojí při této propagační akci klubu jak administrativně, tak přímo na místě . Dle telefonátů se př. Čech zapojí propagačním materiálem. Členská základna bude včas informována o všech náležitostech souvisejících s EV v Nitře a jakákoliv pomoc členů je vítána.

Speciálka plánované na 3. lednovou sobotu 2010 by se měla uskutečnit v Třebechovicích p. Orebem. Každý člen klubu může předložit alternativní návrh a z  nich bude vyprán nejlepší.

Ad.6. Pro rok 2009 činí příjem z členských příspěvků 4900,-Kč

Přepokládané výdaje v roce 2009: Nakoupení cen 3000,- Kč, poštovné 500,- Kč, podpora vystavovatelů na EV Nitra 1400,- Kč.

 

Tato finanční rozvaha počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji za náš “hospodářský rok” od výroční členské schůze 2009 do výroční členské schůze 2010. Případné využití rezerv je nutné projednat a nechat schválit členskou schůzí, která proběhne v Libčicích n.V. 7.11.2009.

Ad.7. Př. Hánl vznesl požadavek, aby byli členové seznámeni s možností platit členské příspěvky při všech klubových akcích pro rok následující. To znamená např. Již v Libčicích lze uhradit členský příspěvek pro rok 2010 a konečný termín je poslední únorový den předmětného roku. Zároveň přednesl požadavek, aby plán práce klubu ČVS a změny pro rok 2010 byly publikovány v katalogu Libčice 2009, aby každý člen měl možnost vše řádně zažít, případně diskutovat až do výroční členské schůze v roce 2010, kde by mělo dojít k projednání a schválení. Obě připomínky lze akceptovat a bude zajištěno.

Zajištění věcných cen, jejich množství má dva názorové proudy. Je třeba pokračovat v internetové i telefonické diskusi a do příští výborové schůze zajistit koncenzus.

Směrem k  ČSCH ÚOK OH je třeba zaslat následující informace – zajistí př. Beran.

-postrádáme zápis ze setkání zástupců klubů v Brně ze dne 31.1.2009 a i přesto reagujeme na některé podměty, které zde zazněly.

 • Určení posuzovatelů pro speciálky se z dlouhodobého hlediska jeví jako málo reálné a je vázáno finančními možnostmi klubu.
 • Kontrola vzorníku, případně jeho opravy a doplnění v horizontu jednoho roku je reálné předložit. Německý překlad by se měl zajišťovat ze zdrojů ČSCH, neboť ne všechny kluby mají jazykově vybavené členy.
 • Předpoklad prezentace na EV Nitra, vis Ad.6.
 • Klubové výstavy mají stabilní termíny: výletci první listopadový víkend a speciálka třetí lednový víkend.
 • I přes námi zaslaný termín výroční členské schůze a pozvání zástupce ÚOK, se nikdo nedostavil(email).
 • Požádat o finanční podporu pro propagační činnost českého voláče sivého na EV Nitra 2009.

Příští výborová schůze spojená se schůzí KRK klubu ČVS bude 23.8.2009 v H. Králové v 10.00 hod. v hotelu Černigov.

Zapsal: Beran J.

Příloha:

ČSCH

Klub chovatelů holubů slepičáků

Ing.František Honsa

Vyjádření k výzvě vašeho klubu z 2.3.2009.

Na výborové schůzi klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých 22.3.2009
jsme prodiskutovali vaší výzvu a právní stanovisko JUDr. Danišoviče k vaší
výzvě. Jako klub jsme rozhodně pro aktivnější zapojení klubů do práce ÚOK
OH, lepší informovanosti a zlepšení vzájemné komunikace. Z našeho pohledu
můžeme říci, že k dnešnímu dni je z vaší výzvy naplněno:
- náš klub má právní subjektivitu od 17.3.2003, IČ: 71167641,
- hlasovací právo dle právního rozboru a logiky kluby nemají (kluby
nepřispívají na chod ČSCH)
- kandidáti do ÚOK byly zveřejněni ve svazovém časopise 4/2009 a jsou i na
internetu a mezi nimi je i náš člen a domníváme se, že i velká většina
kandidátů jsou členy některých klubů
- nebráníme podílet se v novém volebním období na návrzích, směřujících k
posílení pozic klubů , zlepšení komunikace a větší podpory ze strany ČSCH a
ÚOK v propagaci jednotlivých plemen holubů . Tato změna však vyžaduje
delší čas a přípravu. Její provedení vidíme v tak krátkém čase jako nereálné

Za klub chovatelů holubů českých voláčů sivých:

předseda: Jiří Sčebel jednatel: Josef Beran

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář