Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z výborové schůze ze 7.10.2012

8. 10. 2012

 

 

Ad.1. Konstatováno, že nebyl splněn bod, týkající se obeslání členů klubu s návrhem změn místa výstav a soutěžních podmínek. Bude řešeno v bodě 3. Dnešního jednání.

Ad.2. Klub ČVS využil možnosti presentovat českého voláče sivého na EV v Lipsku voliérou o 8 kusech a to za velmi příznivou cenu 31 euro. Jednatel obešle všechny chovatele s elektronickou adresou a nabídne možnost zaslat své holuby do této kolekce. Je zájem vystavit od každé variety 2 kusy. Vaše možnosti a zájem zašlete na př. Jirku Sčebela do 5.11.2012, který zajistí vše ostatní a seznámí vystavovatele s detaily celé akce včetně dopravy.

Ad.3. Pozvánky na 33. Výstavu výletků rozeslány všem členům klubu, na

 

www.cvs-jednatel.estranky, vyvěšeno a na ifauně je průběžně inzerováno. Př. Hánl s př. Beranem zajistí potřebné práce při posuzování holubů a vydání katalogu s oceněním a čísly kroužků holubů. Př. Hánl zajistí čestné ceny. Z diskuse, bod 5., pak vyplynuly návrhy změn soutěží a míst speciálek od roku 2013.

-Vystavují zde i nečlenové klubu ČVS.

-Vystaveno nejen velké množství holubů, ale i drůbeže a králíků.

-Lepší dopravní dostupnost.

-Bohatší výběr občerstvení.

-Pořadatel zajišťuje čestné ceny.

Navrhuji organizační a finanční zajištění:

-Z prostředků klubu pouze zajistit průkazky pro speciální chovy a mistra chovu.

-Z prostředků klubu podpořit výstavovatele 120,- Kč na každou soutěžní šestičlennou vystavenou kolekci od variety.

-Dotace vystavovateli by byla odečtena při placení kroužků.

-Kontrolu kroužků tak, aby splňovali soutěžní podmínky, by zajistil osobně.

-Nemám dořešenu typizaci a místnost pro výroční schůzi.

-Pro upřesnění budu jednat s ředitelem VLL v květnu, aby v listopadu mohl hodnověrně doplnit.

Porovnání Lysé n.L. a Holic - př. Beran.

  1. Z pohledu holubů se mi jeví výstava v Holicích jako vhodnější. Pobyt v kleci je maximálně od pátku do neděle a v Lysé n.L. od středy do neděle. A jak je známo, pobyt ve výstavní kleci je určitým stresovým faktorem pro naše holuby.
  2. Pokud vycházím z cenové hladiny výstavních poplatků v roce 2012, pak zjistím následující: V Holicích je klecné, katalog i vstupné po 30,- Kč. Tedy za jednu kolekci se vstupem a katalogem zaplatí vystavovatel 240,- Kč při 3 kolekcích to je 600,-Kč. V Lysé n.L. je klecné 40,- Kč, 80,- Kč správní poplatek, katalog 80,- Kč a vstupné 60,- Kč. Jedna kolekce příjde vystavovatele na 460,- Kč při 3 kolekcích to je 940,- Kč. Další finanční zátěž představuje případná vícenásobná nocování od přivezení holubů na výstavu až po jejich odvoz nebo několikanásobná cesta. Při rozhodování zda se té které výstavy zúčastnit, či nikoliv, hraje možná největší úlohu možnost přepravy. Ta bohužel skončila s ČD Kurýrem a dokud nebude v ČR nějaká spolehlivá přepravní služba, je nutné holuby dovést a odvést osobně. Lysá n.L. požaduje veterinární potvrzení a Holice ne, což jsou další peníze. Nevím, kde by klub vzal prostředky na podporu vystavovatelů ve výši 120,- Kč na kolekci, při zachování současného nákupu cen pro kolekce a šampiónů. Čestné ceny dodavá pořadatel jak v Lysé n.L., tak v Holicích.

V Holicích máme optimální podmínky, abychom měli v katalogu vše (např. jubilea, typizační tabulku), co chceme i zázemí místní ZO je nám plně k dispozici včetně zajištění jejich zapisovatelů a garanta, který krmí napájí a stará se o nezcizení holubů. V Lysé n. Labem bychom pravděpodobně z výše uvedeného, neuměli dojednat některé naše požadavky pro tisk katalogu a pro schůzi bychom možná vyjednali nějakou místnost a nebo se přesunuli do místního lokálu mimo výstaviště. Toto by měl upřesnit př. Hánl. Již letos v Libčicích musí být rozhodnuto o místě dalších lednových výstav od roku 2014a to tak, podle mého názoru, aby se minimálně dalších 5 let termín a ani místo neměnilo

2) Změna soutěžních podmínek od roku 2013, nebo 2014.

Byl mírně poupraven návrh ze schůze výboru z 1.4.2012 a konečné znění návrhu je zde:

První návrh

změn v soutěžních pravidlech vychází ze stávajícího stavu. Pouze Doplnit úvodní věty takto: Soutěž o mistra chovu a mistra klubu ČVS ve všech 4 varietách je určena pouze pro členy klubu s vlastními holuby kroužkovanými kroužky, přidělenými klubem ČVS. Nově doplnit: Typizaci provádět u holubů jen dvouletých a starších. Výjimku z používání klubových kroužků, má nově příchozí člen v roce vzniku členství v klubu ČVS a v roce následujícím. Soutěžní kolekce na speciálce je bez výjimky 6 členná bez ohledu na pohlaví a stáří holubů.

Druhý návrh je shodný s prvním a liší se pouze u soutěžní kolekce na speciálce a to takto. Soutěžní kolekce je 6 členná, se třemi výletky. Ocenění nejhůře obodovaného holuba se škrtá, takže do soutěže se započítává hodnocení 5 nejlépe oceněných kusů.

 

Třetí návrh vychází z rozdílné filosofie, vrací se některými prvky před rok 2009, jako uznávání speciálních chovů a zavádí minimální zisk počtů bodů při soutěžích kolekcí.

Na speciálce by byly možné vystavit až dvě soutěžní 6 členné kolekce a to o speciální chov ČVS a o mistra chovu a mistra klubu ČVS. Pro speciální chov by musela kolekce obsahovat tři výletky a další tři holuby bez rozdílu pohlaví, stejné variety a z vlastního chovu. Nejméně ohodnocený jedinec 92 bodů a celkový součet kolekce minimálně 560 bodů. Každý chovatel by při splnění podmínek obdržel osvědčení o získání speciálního chovu s platností 2 roky.

Pro soutěž o mistra klubu a mistra chovu by byla soutěžní kolekce rovněž 6 členná bez rozdílu pohlaví a stáří jedinců. Nejméně oceněný jedinec 92 bodů a minimální bodový součet 560 bodů.

Výstava 3 členných kolekcí výletků s nejméně oceněným jedincem 92 bodů s minimálním součtem 280 bodů.

První dáma ČVS. Holubice, matka a dva její potomci s nejméně oceněným jedincem 92 bodů a minimálním součtem 280 bodů.

U všech soutěžních “disciplín” pro soutěž o speciální chov, mistra chovu a mistra klubu, musí být holubi stejné variety, vlastního chovu opatřenými kroužky, které eviduje a vydává klub ČVS.

Titul mistra chovu a mistra klubu by mohl získat jen ten chovatel, který splní podmínky výše tří uvedených “disciplín” a součet všech “disciplín” bude minimálně 1120 bodů. Při splnění těchto podmínek, obdrží chovatel osvědčení o získání titulu s platností jeden rok.

Zapsal: Beran J.

 

Ad.4. Pro členskou schůzi v Libčicích n.V. byl sestaven následující program:

1) Přivítání
2) Představení žadatelů o členství v klubu a projednání.
3) Vyhodnocení výstavy výletků.
4) Předání čestných cen pro jednotlivce a kolekce.
5) Seznámení s vylosovaným pořadím pro výstavní rok 2013,

seznámení s obsazením kolekce na EV Lipsko 2012.
6) Odsouhlasení výše klubového příspěvku na rok 2013 a možnost uhradit přímo na místě.
7) Příprava 34. speciálky v Holicích na 20.1.2013 a rozhodnutí, kde dál speciálky.

8) Diskuse, náměty, informace.
9) Usnesení a závěr schůze.

Ad.5. Shrnuty navržené změny na možnost změnit místo lednových speciálek a soutěžních pravidel pro rok 2013 a další. Oba materiály jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad.6. Zajistit zejména rozeslání materiálů týkajících se možností změn a EV v Lipsku neprodleně všem, kteří mají elektronickou adresu. V listinné podobě vložit do katalogu 33. výstavy výletků v Libčicích n.Vltavou.

Příloha – návrhy pro možné změny v činnosti klubu

změna výstaviště

-Největší výstava v Čechách s velkou návštěvností 8-10 tis. lidí a tím i dobrá propagace plemene.

z HOLIC na výstaviště LYSÁ nad Labem předkládá: př. Hánl Jiří

Zápis

Ze schůze výboru a revizní komise ze dne 7.10.2012 v Hradci Králové.

Přítomni: Beran Josef, Cik Jiří, Ing. König Josef, Sčebel Jiří a předseda RK Jiří Hánl. Omluven Petr Čech.

Program schůze:

  1. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze.
  2. EV v Lipsku a presentace klubu ČVS.
  3. Personální a organizační zajištění 33. výstavy výletků v Libčicích 3.11.2012.
  4. Sestavení programu členské schůze dne 3.11.2012.
  5. Diskuse.
  6. Závěr a usnesení.
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář