Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z výborové schůze z 12.9.2010

13. 9. 2010

                                                                     Zápis
z výborové schůze klubu ČVS, spojené s RK dne 12.9.2010 v H. Králové.


Přítomni: Cik Jiří, Hánl Jiří, Ing. König Josef, Čech Petr, Sčebel Jiří, Beran Josef.
Omluveni: Křivohlavý Zdeněk, Mazal Jiří.
Program schůze:
1) Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
2) Došlá pošta – konference odbornosti, nabídka pohárů, objednané kroužky na 2011.
3) Zpráva pokladní-výhled čerpání a finanční možnosti na nákup cen – dotování kroužků.
4) Příprava 31. výstavy výletků v Libčicích n. V. 6.11.2010 a 32. speciálky v Holicích  16.1.2011
5) CV v Lysé n. L. projednání zajištění prezentace..?
6) Různé.
7) Usnesení a závěr.
Ad.1. Z minulého zápisu bod 2.-podařilo se rozprodat přebytečné kroužky na rok 2010. U př. Cika je 40,- kusů dosud k dispozici. Nabídku na ifauna, zajistí př. Beran. Bod 3., vystavování holubů na klubových speciálkách od výstavní sezony 2011/2012-bude předloženo členské schůzi při výstavě výletků v Libčicích 6.11.2010. Nad zdůvodněním se zamyslí a připraví, př. Sčebel, Cik a Beran. Př. Cik, předloží kompletní seznam rozdělení kroužků pro rok 2010 př. Beranovi do 30.9.2010.
Ad.2. Na konferenci odbornosti chovatelů okrasných holubů ČSCH v Čáslavi 28.9.2010 za klub ČVS, navržena a schválen př. Sčebel. Již v předstihu byla přeposlána nabídka internetového obchodu s poháry. Došly dvě přihlášky do klubu ČVS, které budou předloženy, na nejbližší  členské schůzi k projednání. Dodatečně poslal členský příspěvek do klubu na rok 2010, Vladimír Šiška.
Ad.3. Pokladník zrekapituloval příjmy za minulé období a s ohledem na dotování objednaných kroužků, pro rok 2011, je možné uvolnit na ocenění obou výstav cca 3000,- Kč. Pro rok 2011 bude dotování kroužků představovat částku 2000,- Kč (objednáno 1000 kusů).
Ad.4. 31. výstava  výletků v Libčicích n.V. se uskuteční 6.11.2010. Inzerát výjde v Chovateli č. 9 a 10. Přihlášky bude přijímat př. Hánl, který ve spolupráci s př. Beranem zajistí katalog. Pozvánky na výstavu budou rozeslány všem členům klubu a chovatelů, kteří chovají ČVS a jsou mimo klub. Zajistí př. Beran. ZO ČSCH Libčice n.V. dotuje klub jednou čestnou cenou na každých 40 kusů vystavených holubů. Zbylé věcné ceny budou dokoupeny klubem-zajistí př. Hánl. Členská schůze bude v místní klubovně v 11:30 hod. Každý vystavovatel uhradí poplatek 50,-Kč. Za tuto cenu získá katalog, který je zároveň vstupenkou na výstavu.
32. speciálka v Holicích 16.1.2011. Přihlášky a informace př. Beran, který dojedná podrobnosti se ZO Holice tak, aby bylo vše včas řádně připraveno. Předběžná dohoda říká, že podmínky zůstávají stejné, jako v roce 2010. ZO ČSCH Holice má záměr, doplnit kapacitu haly dalšími holuby, proto uzávěrku přihlášek bude třeba posunout. Věcné ceny zajistí př. Sčebel.
Ad.5.  Na CV v Lysé n. Labem bude umístěn pouze propagační materiál. Zajistí po dohodě př. Čech a Sčebel.
Ad.6. Odborná diskuse, problematika chovu bělohrotých variet. 80. let oslavil 9.9. 2010 př. Antonín Kutil, kterému jsme popřáli telefonicky hodně zdraví a chovatelského zápalu. Oslavenc zdraví všechny klubisty a věří, že se ve zdraví sejdeme v Libčicích n.V.
Ad.7. Zajistit jednotlivé úkoly, specifikované v zápise jmenovitě přidělené, v řádném termínu.
Zapsal: Beran J.
 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář