Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z výborové schůze z 1.4.2012

3. 4. 2012

 

Zápis

 

z výborové schůze spojené se schůzí RK chovatelů holubů českých voláčů sivých, konané dne 1.4.2012 v  H. Králové, hotel Černigov.

Přítomni:

Sčebel Jiří, Cik Jiří, Ing. König Josef, Čech Petr, Beran Josef a předseda RK, Hánl Jiří.

Program:1Kontrola zápisu z minulé výbor. schůze.
2) Zpráva o zaplacení členských příspěvků + počet členů .
3) Plnění a rozdělení úkolů pro zajištění usnesení z výroční členské schůze 22.1.2012.
4) Zpráva z ÚOK a zajištění kroužků na rok 2013.
5) Diskuse.
6) Závěr a usnesení.

Ad.1. Bod č.4 trvá. Problém s přepravou holubů na výstavy a směrování financí v rámci aktivit klubu. Na výroční členské schůzi byla zahájena diskuse o možných změnách v soutěžích a výstavnictví. Více ad.3.

Ad.2. Pokladník Ing. König seznámil přítomné, že v řádném termínu zaplatilo členský klubový příspěvek 27 chovatelů. Veškeré platby a to i za kroužky jsou bez pohledávek. Doporučeno doplnění čestných členů na web. Př. Cik rozdal přítomným tabulku rozdělení kroužků pro rok 2012. Kompletní doplněnou zašle př. Beranovi pro umístění na web.

 

Ad.3. . Podle vyjádření př. Hánla, nic nebrání uspořádání 33. výstavy výletků v Libčicích n.V. dne 3.11.2012. Výstavní podmínky a organizační záležitosti spojené s výstavou, budou detailně projednány na podzimní schůzi výboru, jejíž termín bude určen ve II. pololetí 2012. 34. speciálka v Holicích je zajištěna na 20.1.2013 a opět na podzimní schůzi výboru bude detailně probráno organizační zajištění. Seznámení s návrhy na změnu soutěžních podmínek a místa speciálek vzešlých z pléna.

První návrh změn v soutěžních pravidlech vychází ze stávajícího stavu. Pouze Doplnit úvodní věty takto: Soutěž o mistra chovu ČVS ve všech 4 varietách je určena pouze pro členy klubu s vlastními holuby kroužkovanými kroužky, přidělenými klubem ČVS. Nově doplnit: Výjimku z používání klubových kroužků, má nově příchozí člen v roce vzniku členství v klubu ČVS a v roce následujícím. Soutěžní kolekce na speciálce je bez výjimky 6 členná bez ohledu na pohlaví a stáří holubů. Typizaci provádět u holubů jen dvouletých a starších.

Druhý návrh je shodný s prvním a liší se pouze u soutěžní kolekce na speciálce a to takto. Soutěžní kolekce je 6 členná, se třemi výletky. Ocenění nejhůře obodovaného holuba se škrtá, takže do soutěže se započítává hodnocení 5 nejlépe oceněných kusů.

Třetí návrh vychází z rozdílné filosofie, vrací se některými prvky před rok 2009, jako uznávání speciálních chovů a zavádí minimální zisk počtů bodů při soutěžích kolekcí.

Na speciálce by byly možné vystavit až dvě soutěžní 6 členné kolekce a to o speciální chov ČVS a o mistra chovu a mistra klubu ČVS. Pro speciální chov by musela kolekce obsahovat tři výletky a další tři holuby bez rozdílu pohlaví, stejné variety a z vlastního chovu. Nejméně ohodnocený jedinec 92 bodů a celkový součet kolekce minimálně 558 bodů. Každý chovatel by při splnění podmínek obdržel osvědčení o získání speciálního chovu s platností 2 roky.

Pro soutěž o mistra klubu a mistra chovu by byla soutěžní kolekce rovněž 6 členná bez rozdílu pohlaví a stáří jedinců. Nejméně oceněný jedinec 92 bodů a minimální bodový součet 560 bodů.

Výstava 3 členných kolekcí výletků s nejméně oceněným jedincem 92 bodů s minimálním součtem 280 bodů.

První dáma ČVS. Holubice, matka a dva její potomci s nejméně oceněným jedincem 92 bodů a minimálním součtem 280 bodů.

U všech soutěžních “disciplín” pro soutěž o mistra chovu a mistra klubu, musí být holubi stejné variety, vlastního chovu opatřenými kroužky, které eviduje a vydává klub ČVS. V případě speciálního chovu musí jít o holuby vlastního chovu, stejné variety.

Titul mistra chovu a mistra klubu by mohl získat jen ten chovatel, který splní podmínky výše tří uvedených “disciplín” a součet všech “disciplín” bude minimálně 1020 bodů. Při splnění těchto podmínek, obdrží chovatel osvědčení o získání titulu s platností jeden rok.

 

Ad.4. V předstihu obdrželi všichni členové výboru informace z ÚOK CHOH je umístěno i na webu. Př. Sčebel doplnil některými detaily ze školení posuzovatelů z minulého víkendu. K předloženým materiálům nebylo výhrad. Delegátem na konferenci odbornosti byl jmenován př. Cik Jiří. Nutno prosazovat přidělování kroužků přes kluby.

 

Ad.5. V diskusi předvedl fotky některých holubů z posledních speciálek př. Cik. Přítomní diskutovali především o typu a některých negativních jevech, které jsou pravděpodobně následkem zakřížení jiných plemen do ČVS. Podstatnou část diskuse zabrala problematika, kde pořádat lednové speciálky. Ucelené návrhy předložili př. Hánl a př. Beran. V diskusi bude pokračováno a konečná koncepce budou předložena členům klubu do konce měsíce červana k diskusi.

Bylo dohodnuto, že objednávku kroužků na rok 2013, pro členy klubu vypíšeme s termínem do 30.6.2012 s tím, že podle konečných rozhodnutí následně provedeme objednávku tak, aby každý člen klubu měl kroužky včas k dispozici.

Ad.6. Diskusí byla ukončena schůze a schváleny úkoly:

Diskusí byla ukončena schůze a schváleny úkoly:

  • Přihlásit delegáta na konferenci odbornosti do Čáslavi na 14.4.2012 obratem.
  • Obeslat členy klubu s materiálem týkajících se návrhů změn soutěží, místa speciálek a objednávek kroužků do 15.6.2012.
  • Svolat další výborovou schůzi tak, aby bylo možno organizačně zajistit 33. výstavu výletků.

 

Zapsal: Beran J.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář