Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z výborové schůze 27.3.2011

29. 3. 2011

Program:
1) Přivítání.
2) Seznam členů klubu pro rok 2011. Rozdělovník kroužků.
3) Návrh vyrovnaného rozpočtu od speciálky do speciálky-finanční možnosti vycházejí z vybraných příspěvků na rok 2011.
4) Personální zajištění 32. speciálky výletků v Libčicích n.V. 5.11.2011-rozdělení úkolů.
5) Členská evidence klubu, předkládání potvrzení o členství v ZO ČSCH.
6) Školení posuzovatelů EE, příprava presentace klubu a ČVS.
7) Různé.
8) Diskuse
9) Závěr, usnesení.

Ad.1. Přítomné přivítal předseda klubu př. Sčebel a omluvil př. Čecha a Hánla.
Ad.2. Pokladník seznámil přítomné, že zaplacený členský příspěvek v termínu má 24 chovatelů.Př. Cik. Objednané kroužky jsou rozděleny. Neodebral př. Stejskal a to 30 kusů. Zatím neprodávat,možná bude někdo z členů ještě potřebovat.
Ad.3. Návrh rozpočtu od speciálky do speciálky počítá pouze s vybranými členskými příspěvky, cca 4000,- Kč apočítá s výdaji na poštovné 500,- Kč, ceny pro výstavu výletků 500,- Kč a ceny na speciálku 2000,- Kč.Prostředky na zajištění přepravy hoilubů na výstavy se pokusíme zajistit prostřednictvím ČSCH z dotačních programů  EU. Každý člen se může pokusit sehnat i sponzora.
Ad.4. Př. Hánl vzkázal, že podmínky pro náš klub a 32. speciálku výletků, zůstávají stejné, ze strany místní ZO.Přihlášky bude přijímat př. Hánl a ve spolupráci s př. Beranem vytvoří katalog s čísly kroužků a oceněním.Vítaná bude i případná pomoc dalších členů.
Ad.5.S ohledem na Stanovy ČSCH, provedl př. Beran kontrolu přihlášek do klubu a ti členové, kde chyběly potřebné informace, byli požádáni o doplnění. Zatím nepředali doplněné přihlášky 4 chovatelé. Výbor na členské schůzi navrhne, aby v souladu se Stanovami, předložil každý člen klubu, potvrzení o zaplacení příspěvků ČSCH ve svých ZO, do konce každého kalendářního roku, jednateli klubu.  
Ad.6. Mezinárodní školení posuzovatelů holubů proběhne v září 2010 a to v H. Králové a praktická část na Krajské výstavě v Třebechovicích p. Orebem. ČVS nebude školen, pouze ukázka holubů. Informaci podal př. Sčebel.
Ad.7. Ze strany ÚOK OH jsme obdrželi dotaz a záíroveň možnost opravit stávající vzorník pro posuzování holubů z roku 2009, kde jsou nepřesnosti. Je to zároveň možnost popsat nově ČVS v barvě hnědé a popelavě červené a rozšířit kresby o bělopruhé a bezpruhé. Vzorník předloží naši zástupci na jednaní klubů s ÚOK dne 2.4.2011 v Litovli. Za klub se zúčastní př. Sčebel a př. Cik.
Ad.8. Zamyšlení, jak rozšířit naší členskou základnu a aktivizaci stávajících členů se neslo v obecné rovině a nemá zatím žádnou konkrétní podobu. S tím souvisí i doplnění soutěžních pravidel o mistra chovu, kdy budou jasně stanovená pravidla pro nakupování věcných cen. Bude předloženo členské schůzi.
Ad.9. Zajistit úkoly podle jednotlivých bodů, kde jsou i jmenovaní odpovědní chovatelé. Příští výborová schůze se uskuteční 2.10.2011 v H. Králové na obvyklém místě a čase.

Zapsal Beran J.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář