Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Zápis z výborové schůze z 2.10.2011

6. 10. 2011

Zápis z výborové schůze spojené se schůzí revizní komise konané dne 2.10.2011 v Hradci Králové

 

Přítomni: Jiří Cik, Jiří Hánl, Jiří Sčebel, Ing. Josef König, Josef Beran

Omluveni: Petr Čech a Zdeněk Křivohlavý.

Program:

1) Kontrola úkolů z minulé výborové schůze.

2) Kontrola přípravy na 32. Speciálku výletků v Libčicích n.V. dne 5.11.2011.

3) Příprava 33. Speciální výstavy ČVS v Holicích 22.1.2012 v Holicích.

4) Diskuse.

5) Závěr a usnesení.

Ad.1. Všechny úkoly splněny.

Ad.2. Př. Hánl seznámil přítomné s podmínkami v letošních Libčicích n.V. – nemění se a př. Beran rozešle všem pozvánky na 32. speciálku výletků a to nejpozději do konce 40. týdne t.r. Př. Hánl dokoupí potřebné čestné ceny, podle množství přihlášených zvířat, tak aby byl zachován poměr cca 1 čestná cena na každých vystavených 20 holubů. Př. Sčebel bude sumarizovat zájem o nocleh z pátku 4.11.2011 na sobotu. Zajistí noclehy v Kralupech n.V. v hotelu Sport.

Ad.3. Př. Beran seznámil přítomné s jednáním se ZO Holice a předložil text pozvánky chovatelů na tuto akci.

Ad.4. Problémem zůstává přeprava holubů na naše speciálky. Nenašel se žádný sponzor, který by zaštítil přepravu zvířat, vedení klubu proto rozhodlo neuvolňovat další peníze z pokladny do vyjádření členské základny na členské schůzi. Zájemcům o přepravu do rozhodnutí ČS budou dodány kontakty na firmy zabývající se touto činností, s nimiž bylo jednáno, aby sami zvážili své možnosti.

S tímto souvisí i cílené využití klubových příspěvků. Členské schůzi budou dne 5.11.2011 v Libčicích n. V. předloženy k rozhodnutí možnosti, kam směrovat finanční prostředky a s tím i zvážit výši členských příspěvků:

-příspěvek na přepravu na speciálky,

-příspěvek na výstavní poplatky pro významné výstavy CV a EV

-příspěvek na kroužky

-nákup věcných cen na speciálky

Po třech létech soutěžních pravidel o mistra chovu a mistra klubu provést diskusi s hodnocením, případně navrhnout směr soutěží a hodnocení.

Ad.5. Usnesení.

Zajistit veškeré úkoly jmenovitě uvedené v tomto zápise a pro všechny, zamyslet se nad podporou klubových aktivit a zhodnotit, případně navrhnout jiná soutěžní pravidla.

Zapsal: Beran J.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář