Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ČSCH - návrhy

31. 3. 2015

Do konce dubna 2015, je možné podávat návrhy na Stanovy ČSCH a nebo připomínkovat tex, který přišel z Prahy. Osobně se domnívám, že stanovy by měly být co nejstručnější, vyhovět požadavkům NOZ. Mám 3 zásadní parametry:

1) Stanovy musí být nadčasové a proto v nich nemůže být i organizační struktura a další záležitosti, které musí řešit vnitřní předpis, neboť v čase se může měnit. A navíc je pravděpodobná nejrozsáhleší diskuse a názory. Tím by se lehce mohlo stát, že při diskusi o vnitřní struktuře, bude schváleno něco, co by nemuselo umožnit dobré hospodaření.

2) Ve stanovách musí být zakotven požadavek dobrého hospodaření a ne jako v rozpočtu na rok 2015 je cca 30% pro chovatele a budovy a 70% na správu spolku

3) Rozhodně sekretariát a GS nemá co dělat ve stanovách. Odpovědní funkcionáři musí sami řešit problémy a nebo si vytvořit expertní skupiny. Určitě to příjde levněji.

Pokud se zamyslíme, pak

výchozím materiálem pro tuto úvahu je rozpočet pro rok 2015, který byl schválen na XXIII. VH v Olomouci, kde bychom mohli označit výdaje za podporující chovatelství a udržující majetek ČSCH následující položky:

 

Činnost ÚOK                                                                                   2 735 300,- Kč

Na pojištění, daně a údržbu nemovitostí                                  260 000,- Kč

Posledních 9 řádků z přílohy č.4, včetně podpory EV            908 609,- Kč

Nákup výstavního fundusu, propagačně osvětové akce          500 000,- Kč

Dotace na časopis Chovatel                                                     200 000,- Kč          

Celkem:                                                                                 4 603 909,- Kč

 

Celkový plánovaný příjem ČSCH pro tento rok je 15 356 500,- Kč a uvědomíme si, že:

50% celkově vybraných členských příspěvků                       1 960 000,- Kč

Prodej kroužků přináší cca                                                       400 000,- Kč

Nájmy z majetku ČSCH                                                       3 471 500,- Kč         

Celkem:                                                                                5 831 500,- Kč

 

Pak se nabízí otázka, co děláme špatně, když bez dotací všeho druhu nám na správu Spolku zbývá 1 227 591,- Kč a my s nimi nevystačíme????

Na www.cschnachod.estranky.cz najdete návrh jednoduchých stanov. Komentář, který návrh předchází, je jen moje úvaha pro diskusi.....