Jdi na obsah Jdi na menu
 


33. speciálka očima Jirky Cika

1. 3. 2012

33.speciální výstava českých voláčů sivých v Holicích 22.1.2012

Od počátku založení klubu jsem pravidelně, po celý léta, prováděl zhodnocení  speciálních výstav doplněné v pozdější době fotkami př. Čecha a Sčebela o vítězné holuby. Odchodem z Plačic do Třebechovic pod Orebem a následně pak do Holic, tato zvyklost byla narušena. Jednodenní výstavy, jen těžko umožňují zvládnout činnost na kterou jsme  dříve měli tři dny. Velký podíl na přerušení této tradice mělo ukončení možnosti vydávání ročenky, která nás po mnoho let provázela. V součastnosti můžeme využít k podobné informaci internet. Podmětem k obnovení tradice mi byla připomínka př. Holečka přímo při výstavě v Holicích.Pořízené fotky z těchto výstvav pak budou i s textem na stránkách klubu.

Holická výstava, 22.1.2012, byla setkáním chovatelů českých voláčů sivých (ČVS) a to již potřetí v Holicích v Čechách. Holubi jsme měli opět umístěny v přízemí haly tak, jak předchozí roky. Přes vzniklé problémi v posledních letech s dopravou, se i při součastných ekonomických poměrech, daří zajistit důstojné obeslání speciální výstavy. V letošním roce bylo vystaveno 140 kusů ČVS ve všech 4 uznaných varietách a to z Čech, Moravy i Slovenska. Nemožnost posílát zvířata drahou se negativně promítá na výstavní činnost jak v počtech přihlášených chovatelů tak jimi vystavených holubů. Stavy ČVS, které jsme měli možnost vídat v Plačicích budou pro nás již asi jen těžko dosažitelné. V součastné době pro naše chovatele nastala změna v tom, že zvířata vozí na výstavu osobně, těsně před posouzením, nebo den před výstavou. Toto se negativně projevuje na schopnosti kvalitního předvedení při posuzování, ale co se dá dělat. Výhodou je, že v místě výstavy jsou velmi dobré podmínky pro ubytování , což našim členům kompenzuje náklady zvláště trváli výstava jen jeden den. Důležité je, že přes tyto nepříjemné věci , které musí naši členové podstoupit, se nám prozatím stále daří obeslat a vystavit všechny kresby ČVS. Proto máme možnost si udělat celkový úsudek o kvalitě všech kreseb u nás chovaných a to je pro práci klubu velmi důležité. Pro každého chovatele je to jeden z nedůležitějších přínosů speciálek. Konfrontace mezi jednotlivými chovy ukazuje na klady a zápory, každým rokem. Chovatel je tak upozorněn na nedostatky v jednotlivých pozicích v čem jeho holubi zaostávají, co je potřeba vylepšit či odstranit. Letošní kvalita holubů byla proti loňskému roku lepší, i když nebyla udělena ani jedna 96, ale to je nepodstatné, neboť i tací holubi mezi vystavenými byli . Každý chovatel, který se výstavy zůčastnil a bylo jich z klubu hodně, si určitě udělal úsudek sám o úrovni a ocenění. Přesto si dovolím v krátkém zhodnocení přiblížit kvalitu vystavených holubů z pohledu poradce chovu na 33. speciálce a upozornit na nedostatky a klady. Z mého pohledu je důležitá typizace, kterou provádí tři zkušení chovatelé. V letošním roce jí prošlo 42 jedinců. Zajímavostí je, že 12kusů s vítězným oceněním na výstavě mělo mezi sebou 11 holubů , kteří na výstavě prošli typizací a z toho bylo 7 loňských holubů. Byli to, v pruhových tmavohrotých, jeden holub pruhový př. Volence, 2 holubi př Mazala. U  kapratých tmavohrotých,  pak holubi př. Mazal a Blechy a mezi kapratými bělohrotými, 2 holubi př. Čecha. Typizace probíhájící již po několik let, ukazují na skutečné nedostatky a přednosti na našich holubech.  Typizaci provádí vždy poradce chovu s dvěma dalšími zkušenými členy klubu. V konečné fázi je zajímavé porovnání výroků posuzovatelů a typizační komise. Přehmatů je minimum, ale i ty jsou, což dokumentuje samotná letošní výstava. Pro letošní výstavu se podařilo zajistit posuzovatele, kteří by nám měli posuzovat speciálky i v následujících létech, abychom měli možnost lepšího srovnávání. Pozvání přijali př.Bröckner Stanislav, velice známý posuzovatelel a výborný chovatele českých staváků a př. Straka Aleksandr, taktéž chovatel českých staváků. Jejich pohled na ČVS je určitě jiný, než pohled posuzovatelů užitkových holubů. Jako chovatelé voláčů mají nesrovnatelně větší předpoklady a schopnost rozlišit kvalitu holubů na našich speciálkách a to v posledních letech, při zákazu nafukování, jsm citelně postrádal. Jejich posuzování ,by mělo nasměrovat trend správného pohledu na naše národní volaté plemeno a v součinosti s výborem klubu tak mít v i budoucnu pravidelné srovnání. Nemělo by docházet k takovým paradoxům jako je 95 bodů na jedné výstavě a na další 91. Letošní posuzování probíhalo formou lichá, sudá , zda to bylo dobré rozhodnutí ukáže čas a následná diskuse . K zhodnocení výstavy jsem si vybral vítězné holuby. Pokusím se okomentovat srovnání typizace a posouzení ve vztahu k vystavené populaci v dané varietě-kresbě. Na výstavě bylo uděleno 8 čestných cen a 4 tituly Šampión.

Kresba pruhová tmavohrotá zastoupená 64 kusy holubů pocházela od 10 chovatelů a nabídla nám ke zhlédnutí slušnou kolekci. Letošní pole bylo velice vyrovnané a čtyři kolekce měli na to zvítězit. Po roční přestávce se to povedlo holubům př.Mazala. Tato vystavená kresba postrádá v součastnosti tyto věci. Nejvíce se oběvuje špatný tvar hlavy, což má přímou souvislost se zobem, který je úzce nasazen a bývá delší. Řekl bych, že pruhoví tmavohrotí jsou v těchto pozicích nejhorší ze všech variet. Následuje barva letky, zahnědlá a velice světlá barva . V postavách nedostatky převážně nejsou jen u pár kusů ve stavbě těla a v typu. Volatost je na velmi dobré úrovni, pruhy jsou solidní, snad u některých holubů zůžit a u jiných dotáhnout do štítů. Oči obočnice převážně ve standardním provedení. Přesto si myslím, že tato nejrozšířenější kresba zůstala za očekáváním i přes to že 22 kusů nových holubů prošlo typizací. Čestné ceny se udělovali tři a jeden titul Šampión na holuby oceněné 95 body. První na holuba v kleci č.11 čk. C 1890/10 př. Holečka. Holub silné postavy, dobré kresby v oblasti hlavy bez nedostatků. Byl ale hodně vzpřímený a v barvě byl na voleti narezlý, což by se v součastnosti u této kresby nemělo vůbec vyskytovat. Druhá čestná cena na holuba př. Volence v kleci č.37 čk.B 1401/11. Holub byl utažený v peří, měl pěknou postavu, krásné oko obočnici i v kresbě byl dobrý, ale měl protažené, klábonosé zůžené čelo což viditelně snižovalo jeho kvalitu a tím i celkový dojem. Další čestná cena byla udělena na holuba př. Mazala v kleci č. 52, čk. B 1702/11. Tento holub měl krásnou postavu, hlavu, obočnici, zobák , dobrou volatost, bez vyditelných nedostatků ocenění na místě. Šampion v kleci č.54 čk. B 1705/11 byl udělen na holuba stejného chovatele. Musím předeslat, že se jednalo o holuba, který měl čestnou cenu v Libčicích, kdy jsem při schůzi konstatoval , že to je jediný pruhový holub z výletků, který si zaslouží 95 bodů a ostatní velice zaostávají, což zde potvrdil. Tento holub byl silnější, velice pěkně sladěný , měl dobrou volatost, postvu a hlavně v typu byl výborný, výraznější nedostatek byl v světléjší letce. Z holubů pruhových vyhodnocených jednoznačně nejlepší.

Následovala kresba kapratá tmavohrotá obeslaná šesti chovateli ,kteří vystavyli 38 kusů holubů. Nebýt toho, že př. Fabián vystavil jen 5 kusů, byl by se stal pravděpodobně vítězem. Takto nejlepší kolekce byla př. Mazala. Jako celek se kapratí jevili proti předchozí kresbě vyrovnaněji, což nám na vzorku holubů ukázala typizace, kterou prošlo 13 kusů. Opět nejvíce nedostatků bylo v hlavě, následovala kresba a u více holubů nedostatky v postavě a co dříve u této kresby nebylo, světlejší letky. Dobrá je volatost, základní barva a čistota volat a lepší zoby než u předešlé krersby. Kresba kapratá tmavohrotá, obdržela dvě čestné ceny a šampióna. Čestná cena na holuba př.Fabiána 95 bodů v kleci č.86 čk. B 2781/09 byla zasloužená. Holub byl prakticky bez vady, jen sitější kresba by mu určitě více slušela. Jako jednu z předností nutno vyzvednou stavbu těla a typ. Čestná cena udělená na holuba v kleci č. 105 čk.B 1386 př. Mazala,95 bodů se vyznačovala postavou, volatostí ,typem a vůbec celkovou sladěností bez zjevných nedostatků, holub blížící se ideálu. Udělený titul šampion v kleci 120 čk. T 135/11 byl udělen na holuba nového člena klubu, př.Blechy ze Slovenska. Tento holub byl drobnější na pohled, ale v ruce byl pevné konstituce , utažený v peří s výbornou postavou. Chyběla lepší kresba,měl drobnější hlavu a slabší zob. Přesto oba holubi předešlí byli nepoměrně lepší. V této kresbě, byl ale jednoznačně nejlepší holub v kleci č.88. čk. 5261/08 oceněný 95 body př. Fabiána, který i v celkové typizaci jedinců na výstavě vyšel jako nejlepší holub výstavy, ale na ocenění nedosáhl.

Kresba pruhová bělohrotá zastoupená třemi kolekcemi byla rozhodně plusem výstavy. Vítěznou kolekcí se staly holubi př. Cika, ostatní dvě kolekce nesplnily podmínky klubové soutěže. Vystavených 18 kusů holubů nám tuto varietu představilo v několika kusech výborné kvality i přes to, že bylo vystaveno 5 holubic. Typizací prošlo 5 holubů i když starších ročníků, ale s velmi dobrými výsledky . Na tuto kresbu bylo nad poměry vystaveno více silnějších holubů, kteří měli velmi dobrou volatost a postavy, kresbu, až na pár jedinců se zlepšili hlavy a zoby. Chybí výraznější oči, obočnice a zkrácení zadní partie. U vystavených holubic lepší volatost a postava. Čestnou cenu obdrželi dva holubi př. Čecha s 95 body. Holub v kleci č.67 čk. B 3250/09 byl v této kresbě vskutku vyjimečný, krásná postava, volatost, hlava, zob, úzký pruh a dobrá barva a druhá nejlepší tipizace to mluví samo za sebe. Druhý holub v kleci č.68 B 3226/06 byl delší, měl nepravidelné vole,třepenité peři na voleti a velice špatnou hlavu, která mu nebyla vytknutá , což zkreslilo zásadně ocenění. Šampiona v kleci 74 čk. C 1005/10 obdržel holub přítele Cika. Na bělokosa silná postava s pěknou širokou volatostí, hlavou,zobem, kresbou a výstavní kondicí, jen zadní partie mohla být malinko kratší . Musím vzpomenou ještě v kleci č. 80 č.k. A 2106/06 holubici př. Sčebela která obdržela 94 bodů a ve své kresbě byla nad poměry výjímečným holubem se silnou postavou, krásným zobem a kresbou, chyběla vzpřímenější postava a byla mírně zamodralá.

Následující kresba kapratá bělohrotá mě přišla jako podhodnocená na počet holubů vystavených a v hodnocení uspěchaná. Vítěznou kolekcí se po zásluze stala kolekce př.Čecha. V součastnosti tato kresba má dobrou základní barvu a čistotu volat, spokojeni můžeme být i s kresbou a objevuje se i větší množství silnějších holubů. Nedostatky jsou, hlava, zoby, delší zadní partie a málo vzpřímené postavy. V této kresbě se udělovala jedna čestná cena a titul Šampión. Čestnou cenu obdržela holubice př. Čecha v kleci č.121, B 1503/11 94 bodů, delší, méně vzpřímená v oblasti hlavy s menšímími nedostatky s pěknou volatostí, dobrou základní barvou a kresbou a stavbou těla. Šampióna obdržel holub, v kleci č.122 B 1508/11 95 bodů př. Čecha. Pěkná základní barva a kresba. Velikost postavy byla předností. Na horším celkovém dojmu se podílele drobná hlava a délka zadní partie. V této kresbě stál za povšimnutí holub př. Cika v kleci 131C 1022/10, který svou postavou a typem splňoval představy o kvalitním kapratém bělohrotém sivákovi. Jako celek, se kresba kapratá bělohrotá, předvedla ve velmi dobré kvalitě, ale byla nedoceněna při posuzování. Výstava v Holicích pro rok 2012 skončila, ukázala nám současný stav českých voláčů sivých. Napomohla opětovnému setkání chovatelů siváků a na nedostatcích naších holubů ukázala, jak dál postupovat v dalších letech.

Cik Jiří poradce chovu ČVS