Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo předsedy klubu

8. 10. 2012

Vážení přátelé, výbor klubu Vám předkládá před členskou schůzí několik podmětů na zkvalitnění činnosti zájmového seskupení chovatelů holubů českých voláčů sivých soustředěných ve speciálním klubu. Zdůrazňuji “seskupení chovatelů”, protože jen na naší a vaší vůli je zkvalitňovat naši práci a najít v ní kousek odreagování se od každodenního shonu o zabezpečení našich rodin. Činnost klubu není žádnou direktivou, ale na druhé straně je nutné plnit svá rozhodnutí. V průběhu poslední výroční členské schůze bylo v diskuzi zaznamenáno několik podmětů k další činnosti klubu. Výbor se tímto zabýval a v průběhu roku navrhl a našel několik možností. Tyto nám náš jednatel seřadil do několika bodů a předložil k diskuzi. Ta proběhla bez větších připomínek. Na členské schůzi která proběhne 3.11.2012 při výstavě výletků v Libčicích je však nutné rozhodnout. Při posuzování jednotlivých variant řešení je nutné brát chovatelskou tak i ekonomickou stránku a možnosti našich členů kdy většina členů je již v důchodovém věku. Nebráním se propagaci plemene, klubu a většina členů klubu se sama účastní mnoha akcí v místě bydliště kde své holubi vystavuje. Klub byl ustanoven pro sloučení a spolupráci jednotlivých chovatelů českého voláče sivého pro další šlechtění a sjednocení plemene. V první fázi to byla také snaha o záchranu plemene samostatného. Tento úkol se nám již podařilo zabezpečit a počet chovaných jedinců již dostačuje k zachování plemene. Nyní musíme spolupracovat na zachování jednotlivých typických znacích a zlepšovat celkový dojem na plemeno. Taková to práce je nutná uvnitř klubu ve společné spolupráci mezi jednotlivými chovateli a společnou diskuzí. Pro vylepšování kvality plemene byla v průběhu let vytvořena pravidla pro vystavování kolekcí a soutěže jednotlivých kategorií a dále pro plemenářskou práci typizace holubů vystavených na speciálce klubu. Využití jednotlivých soutěží a forem šlechtitelské práce je již na jednotlivých chovatelích. Zaměřit činnost klubu jen jedním směrem a to směrem propagace a výstavnictví na možná “atraktivních” místech je zajímavé pro některé členy z důvodů okamžitého úspěchu a svého portfolia. Pro zachování plemene a využití jeho genetického materiálu pro další rozvoj je v práci mnoha členů a ve zlepšování jednotlivých pozic. Toto je práce zdlouhavá a ne mnohdy úspěšná. Proto je zde potřeba větší spolupráce a až s výsledky se představovat na veřejnosti. Proto si myslím, že do budoucna by klub měl svou činnost zaměřit na propracování plemenářské práce s využitím vhodných plemeníků ke zvyšování známého genetického vzorku a představením své práce na klubových speciálkách v rámci klubu a poté představit již úspěšné odchovy na veřejnosti. Presentaci již by prováděli sami chovatelé ve vlastní režii. Zatěžování již takhle napnutého rozpočtu klubu, který se skládá na příjmové stránce jen z příspěvků členu klubu, přispíváním zase členům klubu za to, že budou vystavovat na atraktivnějších místech je podle mne nehospodárné a nelogické. Na to aby si někdo zvyšoval své ego na úkor jiných, že teď má dobré holubi je nemorální. Speciální výstava by měla být pojata spíše jako pracovní záležitost s možností si porovnat své odchovy, poradit se jak dál a dále navazovat i jednotlivá přátelství mezi chovateli a členy klubu. Na velké výstavě na tuto činnost není prostor. Zvažte vše pro a proti a rozhodněte kterým směrem se má ubírat činnost našeho klubu a v neposlední řadě hlavně rozvoj plemene. Ano rozvoj plemene je hlavní poslání speciálního klubu.

 

V Hradci Králové dne 8.11.2012 Jiří Sčebel – předseda klubu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář