Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Povinnosti člena klubu - stanovy ČSCH

29. 11. 2009

Povinnost uhradit členský klubový příspěvek je nejpozději do konce února běžného roku.

Ze stanov ČSCH a jejich výkladu

§ 7 Členské povinnosti jednotlivců

1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a prováděcí předpisy k nim, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.

2. Aktivně se zúčastňovat jednání v organizaci, případně aktivně působit ve funkcích Svazu.

3. Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.

4. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným zákonnými předpisy, případně Svazem a vystavovat zvířata na výstavách.

5. Zřizovat a udržovat pro zvířata chovatelská zařízení tak, aby odpovídala potřebám chovu a obecně platným předpisům. Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.

6. Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Svazu a chovateli vůbec.

Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle Kárného řádu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členství v chovatelském klubu

Podmínkou členství v chovatelském klubu je členství v některé základní organizaci Svazu. Členství v klubu je členstvím exkluzívním. O přijetí za člena klubu rozhoduje členská schůze klubu. Je oprávněna stanovit podmínky pro přijetí do klubu a vyžadovat od uchazečů jejich splnění. V chovatelském klubu platí člen účelové příspěvky o jejichž výši rozhoduje členská schůze klubu. Chovatelský klub každoročně kontroluje členské legitimace a prověřuje, zda členové klubu uhradili členské známky v základních organizacích. Členství v chovatelském klubu zaniká vystoupením člena, výmazem z evidence nebo vyloučením a ze všech důvodů, kdy zaniklo jeho členství ve Svazu.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář