Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** 31. speciálka Holice 17.1.2010-úvod

19. 1. 2010

Vážení návštěvníci.

V lednu 1978, se sešli poprvé chovatelé českých voláčů sivých (ČVS) v H. Králové Plačicích, aby zvolili přípravný výbor a vystavili holuby na tkzv. nulté výstavě, v nově postavené výstavní hale. V roce následujícím, na stejném místě, se uskutečnila historicky první speciálka. V chovatelské hale ZO Plačice pak proběhlo celkem 29. speciálek. Ta loňská, jubilejní 30., byla v Třebechovicích p. Orebem. Pro letošní, již 31. speciální výstavu, padla volba na Holice, kde nám místní ZO ČSCH vyšla vstříc a proto naše setkání se uskutečňuje právě zde, v prostorách a v zázemí výstavního areálu ZO. Na výroční členské schůzi, bude prostor pro diskuse, kde a jak uspořádat další speciálky a pokusit se založit novou tradici. Osobně se domnívám, že stabilní místo a termín speciální výstavy, hraje významnou roli, v klubovém životě. Je proto nutné pečlivě zvažovat co dál.

V minulém roce 2009, proběhla klubová soutěž podle nových pravidel. Výsledky soutěže o mistra chovu ČVS za rok 2009 v jednotlivých varietách, najdete v tomto katalogu, stejně tak i seznam členů klubu v roce 2009. Je na nás všech, abychom na naší výroční členské schůzi rozebrali pravidla a rozhodli, jak dál. Pro oživení a ocenění chovatele s největším bodovým ziskem za příslušný rok, je nově vypsána soutěž o mistra klubu. Putovní pohár pro mistra klubu věnoval př. Vilém Holeček a všichni členové klubu obdrželi, spolu s přihláškou na 31. speciálku i soutěžní pravidla. Přeji vám, všem návštěvníkům, jménem klubu i svým, pěkný chovatelský zážitek, inspiraci pro další chovatelskou činnost a v neposlední řadě, zdraví a dobré zázemí pro našeho společného koníčka i v roce 2010.

 

V roce 2009 oslavili své významné narozeniny naši členové:

Jaroslav Volenec 45 let

Jaroslav Holec 55 let

Václav Melichar 55 let

Petr Čech 60 let

Hánl Jiří 65 let

V roce 2010 pak oslaví významná jubilea další členové klubu:

Robert Hladík 30 let

Zdeněk Drobný 40 let

Milan Stejskal 45 let

Josef Křižan 60 let

Jiří Mazal 60 let

Antonín Kutil 80 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, rodinné a chovatelské pohody do dalších let života.

Za výbor klubu ČVS, Josef Beran, jednatel

 

 

 

 

Zprávy a organizační záležitosti najdete na

www.cvs-jednatel.estranky.cz a na www.sivaci.cz

 

V roce 2009 a do roku 2010 vstupuje klub se svým řídícím orgánem-výborem klubu v následujícím složení:

Předseda: Sčebel Jiří Místopředseda: Čech Petr

Jednatel: Beran Josef Pokladník: Ing. König Josef

Hospodář: Cik Jiří Předseda RK: Hánl Jiří

Členové RK: Mazal Jiří

Křivohlavý Zdeněk

Poradci chovů: Cik Jiří, Dragon Zdeněk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro jednoznačné a rychlé záznamy ve všech klubových dokumentech jsou používány následující zkratky:

Český voláč sivý ČVS

ČSCH klub chovatelů holubů českých voláčů sivých klub ČVS

Český voláč sivý pruhový tmavohrotý ČVS-P

Český voláč sivý pruhový bělohrotý ČVS-PB

Český voláč sivý kapratý tmahohrotý ČVS-K

Český voláč sivý kapratý bělohrotý ČVS-KB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro všechny a zvláště pro ty, kteří nebyli v Nivnici na setkání u př. Drobného, pak dovolte připomenout uvítací řeč setkání:

Já, Petr Čech, baráčník jednokomínový s holubníkem kůlovým a hejnem holubů na dvoře kálejícím, jsa zvolen v lednu roku tohoto v městě Třebechovice pod Orebem, znakem cechu a čestným titulem obdařen co by přední cechmistr a ptakozpytec Cechu holubářsého znovu obnoveného chovatelů sivého voláče českého, dovoluji si vás na dnešní sešlosti holubářského cechu konavšího se v Nivnici roku dvoutsícého devátého u Velectěného pěstitele holubů pana Zdeňka Drobného přivítati.

Při konání této sešlosti a při dobrém jídle a pití ze zásob hostitelových se debatovati bude o věcech vážných holubářských, cechovních i o věcech obecných zajímajících holubářskou veřejnost v zemích Koruny české, moravské i ve Slezku, dále pak i ve všech ostatních spřízněných královstvích a župách.

Dále se však jistě budeme veseliti i zpívati písně lidové, především pak ty, kde se o siváčcích káže.

Při tom všem veselí, je však nutno dodržovati pořádku a z tohoto důvodu se jednomu každému členu Cechu holubářského zapovídá všechno to nepořádné obcování, karbany, ožralství, klení, pomlouvání a neb jiná nepočestná mluvení, obzvláště pak před mládeží.

V počestnosti a pořádku vše zde konané, si řádně zapamatujte, nebo kdo perem a písmem vládne, ať vše zapíše, abychom mohli o naší sešlosti našim potomkům v kronikách a ročenkách úplný popis zanechati.

V závěru pak mé řeči uvítací, bych chtěl Vám Velectěný pěstiteli holubů, pane Zdeňku Drobný za radu Cechu holubářského, který pamětliv Vaší oběti se usnesl, vysloviti Vám své nejvřelejší díky za krásné zajištění této sešlosti, které tímto laskavě příjmouti račte.

Za radu cechu holubářského sivých voláčů českých podepsán

Cechmistr a ptakozpytec Petr Čech. V Nivnici 29. máje L.P. 2009

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář