Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Výroční členská schůze 17.1.2009

29. 11. 2009

Zápis

z výroční členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů 17.1.2009 Třebechovice p. Orebem.

Přítomno 15 chovatelů a 3 noví členové dle presenční listiny. S programem schůze seznámil př. Čech.

 1. Přivítání seznámení s programem - odsouhlasení, případně doplnění.
 2. Volba návrhové komise.
 3. Zápis z minulé výroční schůze Plačice 2008
 4. Zpráva předsedy.
 5. Zpráva pokladní.
 6. Zprava revizní komise.
 7. Diskuse k předneseným zprávám – schválení.
 8. Volba zástupce klubu ČVS na konferenci klubů a ÚOK okrasných holubů, Brno 31.1.2009.
 9. Zpráva poradců chovů za uplynulou sezónu, skutečnosti-trendy.
 10. Vyhodnocení 30. speciální výstavy klubu ČVS a mistrů chovu za rok 2008– předání ocenění.
 11. Diskuse (ročenky, EV Nitra 20. Až 22.11.2009, co zlepšit atd.)
 12. Usnesení a závěr.

Na úvod byli omluveni pro hospitalizaci př. Palanán a Kutil. Přítel Beran pro pohřeb matky a př. Stejskal pro pracovní povinnosti v zaměstnání.

Před projednáním vlastního programu, byli přijati noví členové klubu ČVS přátelé Horák Václav, Hofman Ondřej, Hladík Robert a Holec Jaroslav.

Ad.1. členové odsouhlasili program bez dalšího doplnění.

Ad.2. navrženi př. Hánl, Čech a Volenec. Odsouhlaseno.

Ad.3. př. Čech připomněl úkoly z minulé výroční členské schůze.

Ad.4. př. Sčebel přednesl zprávu předsedy za uplynulý rok, kde poukázal na problémy a některé nedostatky a podtrhl klady činnosti klubu. Podařilo se zorganizovat plánované výstavy, pokračovat v typizaci a na CV v Praze v Letňanech se klub presentoval stánkem, ale i slušnou kolekci všech 4 variet ČVS.

Ad.5. zprávu pokladní přednesl pokladník Ing. König.

Ad.6. předseda RK přednesl stručnou zprávu, která konstatovala, že úkoly stanovené pro rok 2008 byly splněny a že v pokladně je vše zaznamenáno, doloženo a stav pokladny odpovídá skutečnosti.

Ad.7. schůze odsouhlasila všechny předešlé zprávy bez dalších doplnění a v plném rozsahu.

Ad.8. na konferenci klubů do Brna 31.1.2009 byl delegován př. Škrla František, který předloží zprávu z jednání klubů a ÚOK OH jednateli klubu.

Ad.9. zpráva poradců chovu nebyla předložena.

Ad.10. vyhodnocení 30. speciální výstavy klubu ČVS provedl předseda klubu a spolu s př. Čechem předal čestné ceny chovatelům. Katalog souhrnně shrnuje ocenění jednotlivců, kolekcí a soutěže o mistra chovu ČVS v roce 2008, tak i nově zahájenou soutěž pro rok 2009. Katalog všichni přítomní měli k dispozici.

Ad.11. v diskusi vystoupil př. Cik s kritickou připomínkou, týkající se ocenění některých jedinců. Pokus o vysvětlení provedl př. Sčebel, který popsal způsob ocenění na této speciálce, kdy posuzovatelé byli informování o plemenných znacích, jejich prioritách z pohledu současného šlechtění v klubu. S ohledem na temperovanou výstavní místnost byl kladen zvýšený důraz na předvedení volatosti a celkové typičnosti. Je si zároveň třeba uvědomit, že posuzovatelé hodnotí holuba v daný okamžik. Před vlastním posouzením si prošli celou výstavu a vzájemně si sjednocovali názor, aby jejich pohled byl co nejobjektivnější. Vlastní posouzení provedli systémem lichá sudá posuzovatelé přátelé Baláž a Jirků, se zapisovateli př. Volencem a př. Škrlou. Ostatní přítomní chovatelé se věnovali jiným činnostem, přípravě katalogu, přípravě schůze, typizace apod. Je si třeba uvědomit, že posouzení holubů je pouze jednou částí speciálky. Tou zásadní, pro chovatele, je typizace oceněných jedinců 94 a více body, kdy typizační kód vyjadřuje přehledně plemenné znaky jedinců. Na tomto poli by měli poradci chovů uplatnit své vědomosti a pomoci tak celému plemeni. Výsledky typizace budou zveřejněny na webových klubových stránkách.

Př. Čech přednesl informaci o připravované EV v Nitře v listopadu 2009, kde by bylo dobré představit klub stánkem a hlavně početnou, alespoň 30 člennou expozicí s co nevíce prodejnými holuby.

Př. Hánl kladně hodnotil 30. speciálku a navrhl, aby i v roce 2010 se uskutečnila v Třebechovicích p.O.

 

 

Ad.12.

 1. Členská schůze schvaluje zprávu předsedy, zprávu pokladní a zprávu revizní komise.
 2. Členská schůze schvaluje plán práce a rozpočet na rok 2009.
 3. Členská schůze zavazuje výbor, aby klub řídil dle stanov ČSCH a všech obecně závazných právních norem.

Plán práce na rok 2009:

 1. Uskutečnit minimálně 2 členské a 3 výborové schůze.
 2. Uskutečnit 30.výstavu výletků ČVS v listopadu 2009.
 3. Zajistit vyhodnocení a čestné ceny, dle podmínek soutěží o mistra chovu ČVS s přihlédnutím k finančním možnostem klubu ČVS tak, aby rozpočet byl vyrovnaný a byla zachována rezerva.
 4. Zajistit expozici ČVS na EU v Nitře 2009, včetně stánku a propagace.
 5. Připravit 31. speciální výstavu ČVS na leden 2010, jednat se ZO ČSCH Třebechovice p. Orebem.
 6. Zajistit vydání ročenek 2007 a 2008 do výstavy výletků 2009.

Zapsal Volenec Jaroslav

30. speciálka v číslech

 

Soutěž kolekcí:

 

 

Pruhový tmavohrotý

 

 

1. Mazal Jiří

 

568
2. Holub Václav

 

565
3. Plecháč Jan

 

561
4. Cik Jiří

 

560
5. Křivohlavý Zdeněk

 

560
6. Volenec jaroslav

 

559
7. Holeček Vilém

 

559
8. Beran Josef

 

558
9. Sčebel Jiří

 

466

 

 

 

 

Pruhový bělohrotý

 

 

1. Čech Petr

 

558
2. Plecháč Jan

 

549

 

 

 

 

Kapratý tmavohrotý

 

 

1. Mazal Jiří

 

565
2. Fabián Josef

 

563
3. Sčebel Jiří

 

562
4. Cik Jiří

 

559
5. Plecháč Jan

 

558
6. König Josef ing.

 

554

 

 

 

 

Kapratý bělohrotý

 

 

1. Čech Petr

 

563
4. Hánl Jiří

 

554
3. Cik Jiří

 

552
2. Plecháč Jan

 

464

 

 

Pruhový tmavohrotý:

Šampión: Mazal Jiří A5017-08 96 bodů

Čestné ceny: Cik Jiří A141-05 95 bodů

Mazal Jiří B3436-07 95 bodů

Holub Václav D6905-08 95 bodů

Pruhový bělohrotý:

Šampión: Čech Petr A1809-06 95 bodů

Čestná cena: Cik Jiří A1332-06 95 bodů

Kaprtatý tmavohrotý:

Šampión: Mazal Jiří A321-05 95 bodů

Čestné ceny: Cik Jiří A5260-08 95 bodů

Fabián Josef B3418-07 95 bodů

Kapratý bělohrotý:

Šampión: Čech Petr B3123-04 95 bodů

Čestná cena: Čech Petr B3121-04 94 bodů

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář