Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncept zápisu z výročky 22.1.2013

16. 2. 2013

Rád bych uvedl návrh zápisu, který jsem zaslal k připomínkování př. Sčebelovi bezprostředně po vlasní schůzi. Bohužel ani po urgenci jsem neobdržel žádnou reakci. Pokládám za svoji povinnost seznámit členskou základnu s průběhem schůze, neboť tímto zápisem končí moje působení ve výboru klubu ČVS. Je možné, že jsem něco opomněl a proto oficiální zapis očekávejte. Při výroční členské schůzi jsem nabídl možnost pokračovat na této webové presentaci. Záleží tedy na rozhodnutí nového výboru, kterému přeji, aby se práce dařila a čeští voláči siví, aby byli i v dalších létech vidět na výstavách.

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých konané dne 20. ledna 2013 v Holicích

Přítomno 17 chovatelů, jeden omluven-vis presenční listina v příloze.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu schůze.
  2. Zpráva volební komise o přípravě voleb
  3. Zpráva předsedy za rok 2012.
  4. Zpráva pokladní
  5. Zpráva revizní komise
  6. Vyhodnocení 34. speciální výstavy a klubových soutěží za rok 2012.
  7. Volba výboru a revizní komise klubu.
  8. Diskuse.
  9. Usnesení a závěr.

Ad.1. Přítomné přivítal jednatel klubu př. Beran. Program schůze má každý člen před sebou v katalogu výstavy. Program byl schválen všemi hlasy, stejně jako obnovení členství pro př. Hofmana Ondřeje.

Ad.2. Př. Volenec seznámil přítomné s přípravou voleb. Poděkoval těm chovatelům, kteří se rozhodli kandidovat do orgánů klubu po osobní, či telefonickém rozhovoru. Rozdal všem přítomným volební lístky, pro tajnou volbu a podal podrobné instrukce k vyplnění a odevzdání.

Ad.3. Předseda klubu př. Sčebel přednesl zprávu týkající se roku uplynulého a celého volebního období. Vis příloha. (Tu nemám)

Ad.4. Zprávu pokladní za rok 2012 přednesl pokladník Ing. König a seznámil přítomné detailně s příjmy a výdaji. Bylo konstatováno, že výbor klubu hospodařil v souladu s usnesením minulé výroční členské schůze a to s mírným přebytkem.

Ad.5. Zprávu revizní přednesl předseda RK př. Hánl. V ní konstatoval, že výbor po celé funkční období se scházel pravidelně, pravidelné byly i členské schůze a hospodaření probíhalo v souladu s rozhodnutími členských schůzí. Vyzvedl bezchybnou práci pokladníka a naopak kriticky se zmínil o práci jednatele ve vztahu k přístupu a informování členské základny. Potvrdil bezchybnost přednesené zprávy pokladní za rok 2012. Př. Beran dal hlasovat

-o zprávě pokladní, všech 17 hlasů pro.

-o zprávě revizní, 16 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.

Ad.6 Rozdání věcných cen provedl př. Sčebel. Byly předány poháry mistra klubu a mistrů chovu za rok 2012:

 

Mistrem klubu ČVS pro rok 2012 se stal Jiří Cik

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistry chovu pro rok 2012 se stali:

 

 

 

P

Jiří Cik

 

 

 

 

K

Bohuslav Blecha

 

 

 

 

KB

Petr Čech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náročná soutěžní podmínky splnili jen níže uvedení chovatelé:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruhový tmavohrotý

speciálka

1. Dáma ČVS

výletci

celkem

Cik Jiří

 

562

280

281

1123

Holec Jaroslav

563

276

281

1120

Volenec Jaroslav

562

280

277

1119

Beran Josef

552

281

282

1115

Sčebel Jiří

 

557

278

277

1112

 

 

 

 

 

 

Kapratý tmavohrotý

speciálka

1. Dáma ČVS

výletci

celkem

Blecha Bohuslav

558

279

282

1119

Cik Jiří

 

557

277

274

1108

 

 

 

 

 

 

Kapratý bělohrotý

speciálka

1. Dáma ČVS

výletci

celkem

Čech Petr

558

279

279

1116

www.cvs-jednatel.etranky.cz, kde jsou veškeré informace o dění klubu za posledních pět let. V případě zájmu předá určenému členovi heslo k aplikaci. Př. Hánl upozornil, že z organizačních důvodů bude v Libčicích n.V. výstava první víkend v říjnu v roce 2013. S expozicí ČVS se počítá, pokud bude zájem ze strany klubu.

Byly rozdány čestné ceny a ocenění šampión v jednotlivých varietách. Vis katalog výstavy. Posouzení celé speciálky provedl jeden posuzovatel př. Bruckner. V katalogu jsou uvedena čísla kroužků i ocenění jednotlivých holubů.

Poradce chovu, př. Cik, pak celkem obšírně zhodnotil jednotlivé variety a poukázal na výsledek typizací, který je uvedený v katalogu. Konstatoval, že i přes malý počet vystavených holubů, se bylo na čem učit. Nechyběli vynikající jedinci, ale je i stále co zlepšovat. Procentuální zastoupení bělohrotých, bylo mimořádně vysoké.

Ad.7. Př. Volenec seznámil se sčítáním hlasů a s výsledkem voleb. Platný hlas odevzdal každý z přítomných chovatelů. Výsledek hlasování:

Blecha Bohuslav 8 hlasůVýbor klubu bude i nadále 5 členný a 3 členná revizní komise. Do výboru a RK bylo zvoleno 8 chovatelů s nejvíce hlasy, kteří se co nejdříve sejdou na ustavující schůzi, rozdělí si funkce a budou informovat členskou základnu.

Cik Jiří 8 hlasů

Čech Petr 15 hlasů

Hánl Jiří 16 hlasů

Holec Jaroslav 10 hlasů

König Josef Ing. 17 hlasů

Křivohlavý Zdeněk 5 hlasů

Mazal Jiří 10 hlasů

Sčebel Jiří 17 hlasů

 

Ad.8. V tomto roce oslaví klub ČVS 35 let od svého založení, připomenul př. Sčebel a navrhl zorganizovat důstojnou oslavu. Př. Hánl se dotl problematiky přepravy zvířat na výstavy. Př. Beran končí s chovem holubů a funkcí v klubu a dává ke zvážení možnost pokračovat na

Ad.9. Výroční členská schůze ukládá zvoleným členům klubu ČVS:

 • Svolat ustavující schůzi výboru a revizní komise. S rozdělením funkcí seznámit členy.
 • Uspořádat dvě klubové výstavy a to 34. výstavu výletků a 35. speciálku v Holicích.
 • Zajistit oslavy 35. výročí založení klubu.
 • Najít možnost zajistit přepravu zvířat na výstavy klubu.

Jednatel klubu poděkoval členům za účast, popřál úspěšné odchovy, zdraví a na shledaní na příští klubové akci se jistě budeme těšit všichni.

Zapsal: Beran J.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář