Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Členská schůze s oslavou 30. let trvání klubu

29. 11. 2009

Zápis s členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých.

Místo konání: Třebechovice pod Orebem 9.5.2008

Schůze a setkání chovatelů se zúčastnilo celkem 20 členů a 5 hostů

Program:

  1. Přivítání přítomných.
  2. Zpráva předsedy.
  3. Organizační záležitosti.
  4. Soutěže a výstavy v roce 2009.
  5. Diskuse.
  6. Odborná prezentace př. Pavla Wiedera
  7. Volná zábava a vzpomínání na prošlých 30 klubových let

Ad.1. Přítomné přivítal jednatel Josef Beran seznámil s programem schůze a předal slovo předsedovi Jiřímu Sčebelovi.

Ad.2. Přítel Sčebel se jen krátce vrátil k létům minulým, odkázal na přehledy na připravené panely a ročenky. Ve své zprávě se věnoval především budoucnosti a úkolům, které nás čekají. Celou zprávu najdete na našich internetových stránkách.

Ad.3. Z ÚV ČSCH došlá korespondence se týkala odeslání registrační karty klubu a celostátní výstavy ve dnech 12. Až 23.11.2008 v Praze Letňanech.

 

-vyplněná registrační karta právnické osoby, odeslána na ÚV ČSCH.

-rozhodnuto obeslat celostátní výstavu ČSCH, dle možnosti členů klubu a vstřícnosti ČSCH k možnosti presentace klubu, formou stánku. Jednatel zajistí oslovení ÚV a zjistí bližší podmínky. Klecné má být 150Kč.

Pro případnou pomoc se stavbou a provozem stánku a garanci vystavených holubů se přihlásili přátelé: Sčebel, Holeček,Čech, Hánl, Palán, Kutil a Křivohlavý.

-projednáno a odsouhlaseno doporučení př. Palána od ústředích orgánů

-pro příští roky bude konečným datem zaplacení příspěvků, vždy 31.leden daného roku-odsouhlaseno.

-hlasováno o možnosti oddělení vyhodnocení výstav a organizačních záležitostí na setkání chovatelů, mimo výstavy-výroční schůze. Nebylo odsouhlaseno, budou dvě členské schůze a to v Libčicích n.V. a v Plačicích.

-př. Palán informoval o výši nových svazových příspěvků a to s časopisem 550,- Kč/rok a nebo bez časopisu 250Kč/rok, pro nemládežníky a chovatele se zvířaty.

-na základě dopisu př. Škrly o obnoven členství, bylo hlasováním obnoveno za předpokladu zaplacení členského klubového příspěvku.

Ad.4. Formou hlasování bylo většinově odsouhlaseny nové soutěže a výstavy v roce 2009. Výstavy budou dvě a to v lednovém termínu v Plačicích a první listopadovou sobotu v Libčicích n.Vlatavou. Nové soutěžní podínky budou umístěny na internet a jsou přílohou zápisu.

Ad.5. V diskusi, velmi emotivně a kriticky, zareagoval na nové soutěže př. Josef Melichar. Přítel Hánl upozornil na možnost poklesu počtu vystavených výletků v Libčicích. Bylo vysvětleno, že záměr je zcela nový a nastavené parametry by měly přispět ke šletitelské klubové práci. Bude třeba dlouhodobě sledovat dopady a případně provést korekce.

Ad.6. Přítel Wieder provedl velmi kvalitní prezentaci svých zkušeností z chovu slezkých strak a poukázal na možnosti dalšího šlechtění ČVS s využitím genetiky a možnosti vyšlechtění nových variet. Je přislíbeno, že zašle celou prezentaci a bude umístěna na internet.

Ad.7. V rámci bohatého pohoštění a holubářských diskusí, čas plynul a v podvečer dorazili i zástupci ÚOK okrasných a užitkových holubů MVDr. Ráček a Dr. Chrastil. Vyzývali přítomné k bohatému obeslání celostátní výstavy a prezentaci plemene. Záměr klubu vystavit je evidentní, ale na otázku, jakou podporu lze očekávat z ústředních orgánů, zaznělo jednoznačné-žádnou.

 

Zapsal: Josef Beran

Příloha:

Soutěž o mistra chovu ČVS ve všech 4 varietách je určena pouze pro členy klubu s vlastními holuby kroužkovanými kroužky, přidělenými klubemČVS. Podmínkou, je účast ve všech třech ”disciplínách” (speciálka, výletci a 1. dáma ČVS). Výstavy, kde probíhají tyto klubové soutěže, jsou výstavami otevřenými pro všechny chovatele, kteří splňují podmínky výstavního řádu ČSCH a proto mohou získávat čestné ceny vypsané pro danou výstavu.Jaké jsou rozdíly oproti létům minulým? Jde o :

-Pro speciálku se sjednocuje kolekce pro všechny variety na 6 kusů s dvěma výletky z minulého roku, oproti dřívějším různým úlevám.

-Výstava výletků počítá s neomezeným počtem vystavených 3 členných soutěžních kolekcí a nebo i jednotlivých kusů. Pro soutěž, však musí chovatel sám nominovat kolekce.

-Soutěž o první dámu ČVS je soutěží novou a ”zatahuje” na výstavy holubice,které jsou jen ojediněle vystavovány.

Mistrovská soutěž o mistra chovu ČVS se skládá ze tří ” soutěžních disciplín ”Vítězí chovatel s nejvyšším součtem bodů, že všech "disciplín". Vyhodnoceni budou první tři chovatelé v každé varietě a to na členské schůzi při lednové speciálce za rok předešlý tj. rok 2009 bude vyhodnocen v lednu 2010.

a) Lednová speciálka: Soutěží 6 členné kolekce, s minimálním počtem 2 kusů výletků z minulého roku, bez rozdílu pohlaví. Do mistrovské soutěže se započítává prostý součet bodů celé kolekce.

b) Podzimní speciálka výletků., kde soutěží 3 členné, předem určené kolekce. Každý člen může vystavit neomezený počet kolekcí, ale i jednotlivců. Do mistrovské soutěže se započítá prostý součet bodů nejlépe oceněné kolekce chovatele v dané varietě.

c) Soutěž o první dámu ČVS-je soutěží novou a proběhne při podzimní výstavě výletků. Soutěží neomezený počet tříčlenných kolekcí a to holubice a její dva výletci v daném roce, bez rozdílu pohlaví. Do mistrovské soutěže se započítá prostý součet bodů nejlépe oceněné kolekce chovatele. Dva výletci v této kolekci mohou vytvářet tříčlennou kolekci s třetím, předem určeným, výletkem ve speciálce výletků.

Pomocná kritéria při rovnosti bodů v soutěžích:

-Speciálka: větší počet holubů s vyšším oceněním, šampión,čestná cena,nižší věkový průměr kolekce

-Výletci: větší počet holubů s vyšším oceněním, čestná cena.

-První dáma ČVS: lépe oceněná holubice

-Mistr chovu: první dáma ČVS a následně nižší věkový průměr kolekce na speciálce na 3 des. čísla.

Pokud tato kritéria nerozhodnou, mohou být třeba 3 první vyhodnocení a to u všech soutěží, včetně mistra chovu.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář