Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Členská schůze 7.11.2009

29. 11. 2009

Zápis

Z členské schůze klubu ČVS v Libčicích n.V., konané dne 7.11.2009

 

Přítomno 14 chovatelů, dle přílohy, schůze je usnášeníschopná.

Před zahájením členské schůze přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého člena našeho klubu př. Jaroslava Palána chovatele českých voláčů sivých pruhových a kapratých

  1. Přítomné přivítal jednatel př. Beran a seznámil s programem dnešní schůze.
  2. Před zahájením bylo vylosování pořadí členů do katalogu pro výstavy na rok 2010, které provedli př. Hánl a př. Škrla. Dále bylo upozorněno na důležité informace v katalogu výstavy výletků pro program dnešní členské schůze, který každý člen obdržel.
  3. Předseda, př. Sčebel, ve svém vystoupení provedl hodnocení jednotlivých vystavených kolekcí holubů dle vystavovatelů. Každého upozornil na nedostatky a vyzvednul přednosti. Celkově musel konstatovat, že letošní ročník vystavených výletků, nemá nejlepší kvalitu. Na výstavě se neprojevili výrazní přestavitelé plemene a typičnost spolu s volatostí se stává problémem i u pruhových tmavohrotých. Jen barva holubů je málo pro odlišení od jiných plemen. Kladem bylo vystavení holubic a dvou odchovů. A jak se dalo očekávat, bude nutné provádět tuto soutěž a srovnání opakovaně po několik sezón.
  4. Byly předány čestné ceny na jednotlivce 7 kusů, na kolekce výletků 3 kusy. V prvním ročníku soutěže “První dáma ČVS”, obdržel čestnou cenu př. Čech na kapratou bělohrotou 0,1 číslo B 2810-07 a její dva potomky.
  5. Členská schůze odsouhlasila minimální výši členského příspěvku pro rok 2010 a to důchodci 100,- Kč, ostatní 200,- Kč. Horní hranice není omezena a každý má možnost podpořit klub dle svých možností. Příspěvky od přítomných vybral, v zastoupení za nepřítomného pokladníka, př. Hánl.
  6. Na základě předložených informací o možnostech kde uspořádat naší tradiční speciálku v roce 2010 se rozvinula velice konstruktivní diskuse. Hlasováním bylo rozhodnuto, že 31. Speciální výstava se uskuteční v neděli 17.1.2010 v  chovatelské hale v Holicích. Jednatel př. Beran, pověřen pro dojednání detailů se ZO ČSCH Holice. Podrobné informace, včetně přihlášky na výstavu, obdrží každý člen v dostatečném předstihu.
  7. V diskusi př. Čech a př. Sčebel seznámili přítomné s blížící se EV v Nitře. Na EV bude klubový stánek, tak jako byl na CV v Letňanech. Přihlášeno z ČR je 28 kusů českých voláčů sivých ve všech 4 varietách. Kdo navštíví CV, jistě neopomene se zastavit u těch, kdož celou akci připravili, zajistí přepravu holubů, budou propagovat klub a po všechny výstavní dny se budou těšit na zájem členů i nečlenů klubu.
  8. Jednatel, př. Beran zopakoval, že soutěžit o mistra chovu lze jen s jedinci, kteří jsou kroužkováni kroužkem přiděleným klubem. Ostatní soutěže jsou soutěžemi otevřenými a mohou soutěžit i nečlenové klubu. Evidenci kroužků má př. Cik. Na této schůzi bylo možné si objednat příslušný počet kroužků na rok 2010 pro nepřítomné by bylo vhodné si tyto kroužky objednat u př. Cika Jiřího. Ten podle požadavků členů, připraví příslušné počty na výroční schůzi, která proběhne při 31. speciální klubové výstavě v Holicích od 11:00 hodin v místní klubovně na výstavišti.
  9. Výbor klubu připravuje pro své členy v roce 2010 minimálně dvě schůze . Výroční členskou v Holicích dne 17.1.2010 a členskou dne 6.11.2010 v Libčicích. Výbor klubu navrhuje členské základně rozšíření těchto aktivit na neformální setkání členů mimo tyto oficiální akce. V letošním roce bylo setkání u př. Drobného v Nivnici úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Zapsal: Beran J.

 

 Příloha:

Vylosované pořadí pro výstavy 2010

 

 

 

 

1. Křižan Josef

 

2. Čech Petr

 

3. Sčebel Jiří

 

4. Horák Václav

 

5. Šiška Vladimír

 

6. Hofman Ondřej

 

7. Trnka Bohuslav

 

8. Stejskal Milan

 

9. Drobný Zdeněk

 

10. Škrla František

 

11. Holec Jaroslav

 

12. Mazal Jiří

 

13. Dragon Zdeněk

 

14. Křivohlavý Zdeněk

 

15. König Josef ing.

 

16. Volenec Jaroslav

 

17. Plecháč Jan

 

18. Fabián Josef

 

19. Nejezchleba Roman

 

20. Beran Josef

 

21. Hladík Robert

 

22. Hánl Jiří

 

23. Ehl Jiří

 

24. Cik Jiří

 

25. Kutil Antonín

 

26. Holeček Vilém

 

27. Melichar Josef

 

28. Holub Václav

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář