Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Členská schůze 1.11.2008

29. 11. 2009

Zápis

Z členské schůze dne 1.11.2008 v Libčicích nad Vltavou.

Přítomno 13 členů dle přiloženého seznamu.

Odsouhlasený program schůze:

  1. 30. speciální výstava leden 2009-příprava
  2. Soutěž o mistra chovu nově v roce 2009
  3. Celostátní výstava Praha Letňany 21. až 23. listopadu 2008
  4. Různé
  5. Vyhodnocení 29. výstavy výletků v Libčicích n.V.
  6. Diskuse

Ad.1. Zahájení schůze a přivítání chovatelů provedl př. Beran a předal slovo př. Sčebelovi, který seznámil přítomné se situací v Plačicích. Majetkoprávně nevyjasněné vztahy neumožňují výstavu zde. Z tohoto důvodu bude přesunuta speciálka do Třebechovic p. Orebem v obvyklém lednovém termínu. V příloze propozice a pozvánka na výstavu.

Ad2. Pro rok 2009 dochází ke změně pravidel s cílem více zapojit chovatele do šlechtění a vlastního výběru. Přítomní obdrželi zpracované propozice s komentářem-vis příloha.

Ad.3. Dle posledního zjištění na ČSCH, je na celostátní výstavu do Prahy přihlášeno 45 kusů českých voláčů sivých. Jirka Sčebel připravuje stánek s voliérou. Na jeho postavení ve středu 19.11.2008 se závazně přihlásili přátelé Sčebel, Čech, Hánl. Každá další pomocná ruka je vítaná – kontaktujete př. Sčebela. Služby ve stánku:

Pátek 21.11.2008 - Čech, Volenec

Sobota 22.11.2008 –Beran, Hánl

Neděle 23.11.2008 – Beran, Volenec

Pokud někdo další se bude moci zapojit, kontaktujte př. Berana, aby se nucená stáž ve stánku rozmělnila do menších časových úseků.

Noclehy jsou zajištěny-zájemci kontaktujte př. Sčebela.

Ad.4. Pro bezproblémovou distribuci kroužků na rok 2009 si přítomní vyplnili svůj požadavek. Ostatní členové mají možnost uplatit svoje požadavky u př. Cika mobil: 728316510 e-meil:

Cik.Jiri@seznam.cz do 20.12.2008. Členské příspěvky pro rok 2009 se budou vybírat na výroční členské schůzi v Třebechovicích dne 17.1.2009. Nejzažší termín úhrady příspěvků do 28.2.2009. Vylosováno pořadí chovatelů pro výstavy v roce 2009, provedli př. Volenec a Dragon-uloženo u jednatele.

Výborová schůze klubu se uskuteční v Praze na CV v sobotu 22.11.2008 v 11 hod v klubovém stánku. Pozvánky s programem rozešle jednatel.

Ad.5. Vyhodnocení výstavy výletků provedl po stránce chovatelské př. Sčebel, který jednotlivým chovatelům zhodnotil klady a zápory vystavených výletků. Celkově bylo přihlášeno 89 kusů z toho 8 chovných holubic. Nedodán pouze jeden kus, což svědčí o odpovědném přístupu chovatelů. Pro závažné osobní překážky se omluvili př. Cik Jiří, Křižan Josef a Křivohlavý Zdeněk kteří zde nevystavili.

Vlastní ohodnocení jednotlivců a kolekcí je patrné z přílohy-katalog s oceněním. Všem, kteří získali čestné ceny poblahopřál př. Sčebel a ostatní přítomní odměnili ohodnocené potleskem.

Ad.6. Přítel Čech se omluvil za skluz ročenky 2006, která měla být dnes k dispozici. Je již ve výrobě a v Letňanech bude plně k dispozici členům i ostatním zájemců. Vyzval přítomné k dodání článků a svých postřehů do ročenku 2007. Předmětem diskuse se stalo ustanovení propozic soutěže o mistra chovu ČVS, týkající se ustanovení kroužkování holubů kroužky odebranými z klubu a vlastního chovu. Bylo vysvětleno, že pokud má dojít k nějaké další šlechtitelské práci, je nezbytně nutné, začít s hodnověrnou a kompletní dokumentací. K těmto opatřením se řadí i vyplňování a předávání rodokmenů, které obdržel každý člen na oslavě 30. let klubu v Třebechovicích p. Orebem. Dalším krokem je vystavování holubů vlastního odchovu s kroužky klubovými. Nedostatek kroužků a jejich nedostupnost, nehrozí. Je třeba si uvědomit, že jde o novou etapu klubového života, udržení kulturního dědictví, kam nesporně český voláč sivý patří, v měnících se celospolečenských podmínkách.

Zapsal Beran J.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář