Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z členské schůze 6.11.2010 Libčice nad Vltavou

9. 11. 2010

 

 

 

Zápis

z členské schůze chovatelů holubů Klubu Českých voláčů sivých v Libčicích nad Vltavou dne 6.11.2010 při výstavě výletků ČVS - ročníku 2010

Přítomna nadpoloviční většina členů, dle přílohy, 14 chovatelů a 2 kandidáti na členství.

Program:

1) Přivítání.
2) Představení žadatelů o členství v klubu a projednání.
3) Vyhodnocení výstavy výletků-poradci chovů.
4) Předání čestných cen pro jednotlivce a kolekce.
5) Seznámení s vylosovaným pořadím pro výstavní rok 2011/2012.
6) Odsouhlasení výše klubového příspěvku na rok 2011 a možnost uhradit přímo na místě.
7) Objednání kroužků na rok 2011.
8) Příprava 32. speciálky v Holicích na 23.1.2011.
9) Diskuse, náměty, informace.
10) Usnesení a závěr schůze.
 

 

Ad.1. Přítomné přivítal předseda klubu př. Sčebel, seznámil s programem dnešní schůze, který je uveden v katalogu výstavy. Hlasováním byl schválen.

Ad.2. Jednatel klubu př. Beran představil dva kandidáty na členství př. Břečku a RNDr. Špilara. Třetí kandidát, př. Valášek, se omluvil, neboť se nemohl uvolnit ze zaměstnání a je rozhodnut se představit na lednové speciálce. Všichni 3 kandidáti splňují podmínky pro vstup do klubu ČVS a předali přihlášky, potvrzené jejich mateřskou ZO ČSCH. Hlasováním byli přijati jednohlasně a zúčastnili se členské schůze.

Ad.3. Vystavené holuby zhodnotil poradce chovu př. Cik. Upozornil, na vady a to napříč chovanými varietami. Jde zejména o úzké a nízké hlavy, s tím spojené úzké a delší zobáky, dlouhé a širší ocasy. Špatné předvádění holubů v kleci. U tmavohrotých pak světlé (zahnědlé) ruční letky, nevýrazné nebo naopak široké pruhy. Na něho navázal př. Sčebel, který zdůraznil, že “typičnost”by měla být tím základem, jakousi kostrou a na ní teprve vylepšovat všechny ostatní plemenné znaky. Bez perfektní postavy, volatosti s pěknou klenutou hlavou a širokým středně dlouhým zobákem, bude ČVS jen barevným holubem. Později přímo u klecí došlo k praktickým ukázkám.

Ad.4. Byly předány čestné ceny a ceny za soutěž o 1. Dámu ČVS a tříčlenných kolekcí. Tabulka výsledků uvedena v katalogu výstavy.

Ad.5. Před začátkem schůze vylosoval př. Volenec s př. Hánlem pořadí členů k sestavení katalogu pro výstavní rok 2011/2012-je přílohou zápisu.

Ad.6. Výše členského klubového příspěvku zůstává pro rok 2011na stejné výši jako minimální 100,- důchodce a 200,- Kč ostatní. Každý může klubovou pokladnu podpořit zvýšením svého příspěvku v libovolné výši.

Ad.7. Pro rok 2011 bylo objednáno 1000 kroužků. Objednávka vychází z nahlášených počtů jednotlivými členy. Cena klubového kroužku je 4,- Kč. Doobjednávky jsou možné, ale cena kroužku pak bude 7,- Kč. Kroužky jsou již zaplacené a rozděleny budou na 32. speciálce v Holicích. Zajistí př. Cik s Ing. Königem. Pro podporu chovů jsou z pokladny kroužky dotovány 2,- Kč/ks pro rok 2011 celkem 2000,- Kč.

Ad.8. 32. speciální klubová výstava ČVS se uskuteční proti plánu o týden později a to 23.1.2011 v Holicích. Všem členům budou rozeslány výstavní podmínky. Zodpovídá př. Beran. Uzávěrka přihlášek 6.1.2010. Termín je konečný, neboť námi neobsazené výstavní klece budou doplněny expozicí gigantů. Veškeré podmínky pro spolupráci se ZO Holice jsou stejné, jako v roce předešlém.

Ad.9. V diskusi vystoupil př. Holeček s návrhem, aby do soutěžní kolekce na speciálce byla zařazena povinně chovná holubice. Návrh si každý má možnost soukromně prodiskutovat, promyslet a na členské schůzi v Holicích, formulovat změnu v soutěžních pravidlech. O návrzích se rozhodne formou hlasování. Př. Hánl seznámil přítomné s průběhem příprav této výstavy a hodnotil negativní dopad nemožnosti posílat holuby vlakem, na počet vystavených českých voláčů sivých. Př. Beran seznámil s pozváním zástupce ÚOK OH ČSCH. Byl delegován př. Matouš, ale na poslední chvíli zpochybnil své možnosti a také se nedostavil. Společně jsme popřáli př. Kutilovy hodně zdraví a pohody k jeho 80. narozeninám.

Usnesení a úkoly:

-Ve výstavním roce 2011/2012 na klubových výstavách dodržovat vylosované pořadí.

-Minimální členský klubový příspěvek na rok 2011 ve výši 100,- a 200,- Kč s termínem splatnosti do 28.2.2011.

-Zajistit 32. speciální výstavu včetně čestných cen, typizace a katalogu.

Ad.10. Schůzi ukončil ve 14 hod. př. Sčebel, poděkoval za účast a s přáním šťastné cesty domů a na 32. speciálce, opět nashledanou.

Zapsal: Beran J.

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář