Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Zápis z VČS schůze v Holicích 23.1.2011

21. 2. 2011

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů českých voláčů sivých ze dne 23.1.2011

Zahájení proběhlo v 11. Hodin za přítomnosti členů klubu dle presenční listiny(16 členů) v areálu výstaviště ZO Holice. Přihlášeno bylo 130 holubů. Vystaveno bylo 124 holubů všech čtyř variet, nedodána jedna šestičlenná kolekce KB.

Schůzi zahájil za omluveného jednatele (nemoc) místopředseda př. Petr Čech

 1. Zahájení, přivítání členů
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva předsedy klubu o činnosti za rok 2010
 4. Zpráva pokladní
 5. Zpráva revizní
 6. Zpráva a vyhodnocení výstavy Holice 2011 poradci chovu
 7. Předání cen
 8. Diskuse
 9. VČS schvaluje, zprávu předsedy, zprávu pokladní, zprávu revizní. Schvaluje na pro rok 2011-12 pořádání výstav výletků v Libčicích a speciální v Holicích. Kladně hodnotí využití přepravní služby ZOO Kurýr. Požadavek i na výstavu výletků. Schvaluje delegáta za klub na jednání a volbu ÚOK př. Jiřího Sčebela v Čáslavi dne 27.2.2011.
 10. Závěr ve12.30hod

Zapsal Jiří Sčebel.

Zpráva předsedy:

Vážení přítomní chovatelé a příznivci klubu českého voláče sivého. Vítám Vás na výroční členské schůzi klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých při příležitosti 32. Speciální výstavy. Scházíme se dnes v pro nás již známém prostředí výstavní haly ZO ČSCH Holice v Čechách.. Po dlouholeté tradici pořádání výstav v Plačicích a jedné výstavě v Třebechovicích pod Orebem je to myslím dobré místo ke konání této mistrovské soutěže klubu. Již při loňské výstavě, kdy se sešlo méně holubů než třeba v Plačicích, byly a i přes nepřízeň počasí přítomní chovatelé spokojeni. Při přípravě jak této výstavy a psaní tohoto projevu jsem se zamýšlel nad tím, proč se nám poslední dobou nedaří naplňovat více výstavních klecí. Co děláme špatně, jak a kde hledat rezervy. Když jsem si dal pro a proti došel jsem k několika zajímavým okolnostem. Změna místa konání výstavy. To si myslím, že udělalo velké mínus. Bohužel tuto skutečnost klub nedokázal nijak ovlivnit, nedořešené vlastnické vztahy v ZO Plačice s majitelem pozemku udělali konec výstav v našem oblíbeném místě a myslím si, že již výstavy nikdy zde nebudou obnoveny. Najít vhodné nové místo s patřičnou tradicí je opravdu těžké. Po několika diskuzích a porovnávání ceny, servisu a dostupnosti byly vybrány Holice. Vím, že se nemůžeme zavděčit všem, ale snad alespoň většině. Doprava holubů drahou na výstavu. Další mínus pro pořádání a obesílání výstav. Proč je všeobecně známá věc. Tady jsme se snažili zajistit již pro tento rok kurýrní službu a následně i zajistit sponzora. Bohužel byla využita našimi členy v minimální míře a snad i vynaložené úsilí našeho jednatele je částečně zmařeno. Ukáže to čas. Dalším možným mínusem je skutečnost vyžadování na našich členech dodržování nějaké kázně a disciplíny. Mám zde na mysli pravdivé psaní rodokmenů holubů, evidence nánožních kroužků vydávaných klubem a dodržování pravidla vystavovat na speciálních výstavách vlastní odchovy holubů. Zde, ale nevidím žádné přehnané požadavky. Vedení záznamů si stejně každý dělá sám doma tak proč to nedat novému majiteli holuba. Při tak malé genetické základně našich holubů bychom byli sami proti sobě. Za dva roky se mi dostanou do ruky holubi z mého chovu a nic o tom nebudu vědět. Dále proč vystavovat na sebe cizí holubi. Ano mohu nikdo mi v tom nemůže bránit, ale jsme chovatelé – klubisté tvz. nositelé odkazu dřívějších chovatelů a šlechtitelé plemene. Kdo jiný může toto plemeno dále šlechtit než mi chovatelé a členy tohoto klubu. Nikdo z nás tuto povinnosti nesejme. My určujeme a po nás se to chce, kterým směrem se bude dané plemeno dále ubírat. Pomáhá tomu také již čtyři roky prováděná typizace holubů. Cílem je najít mezi holuby na speciální výstavě ty které jsou podle nás chovatelů ti nejlepší. I posuzovatel může mít jiný názor. Tento nesoulad je stále nutno upravovat. Pro tuto podporu našich záměrů jsme pro letošní rok připravili dotaci nánožních kroužků ve výši 2 Kč za ks pro členy klubu. V tomto roce je to částka 2000,- Kč z pokladny klubu. Bude-li mezi členy zájem o tuto formu podpory jak rozvoje plemene, tak výstavnictví bude se výbor snažit najít nové možnosti získání finanční hotovosti. Někdo možná řekne, že nikoho dvě koruny nevytrhnou, ale musíme hospodařit jen s tím, co máme a kolik nás bude. Jakákoliv podpora chovu je lepší než guláš na výročce. Zvyšování příspěvků to je to poslední řešení. Při psaní tohoto příspěvku mi přišla na mysl i další věc, která je jednou z příčin úbytku holubů na speciálních výstavách. Je to věk. Věk našich členů. I já se musím řadit mezi ne starší ale ty co toho již více pamatují. Většina z nás, kteří jsme klub zakládali se blíží nebo je již v důchodovém věku a sil ubývá, nemocí přibývá. Spolu někdy s nemožností se účastnit dění klubu z důvodů zdravotních nebo i finančních či jiných v klubu tito členové končí. Je to přirozený koloběh života, který se nedá zastavit, ale dá trochu zmírnit drobnou pomocí (dotace kroužky, ZOO kurýr aj)a přílivem nových členů. Proto Vás vyzívám, odchovávejme co nejvíce kvalitních siváků a nabídněte je novým zájemcům. To je naše budoucnost mít co nejvíce holubů na ostatních holubnících.

Další naší možností je mediální, písemná a internetová propagace. Zde klub hodně polevil, je zapříčiněno již výše zmiňovanými okolnostmi. V ročenkách, za které zde musím opět poděkovat př. Petru Čechovi, bylo již skoro všechno napsáno a vytvářet nadále toto graficky velice zdařilé dílo pro třicet členů a příznivců je velice ekonomicky nadále neudržitelné. Dalším mediem je internet a klubové stránky. Internet je nástroj rychlé informovanosti a aktuálnosti. Vymýšlet činnost, když je jen dvakrát třikrát za rok s průběžnou aktualizací je velice náročné a spolu s ročenkou zde musíme hovořit i o jisté vyhořelosti tvůrčího ducha tahounů těchto aktivit.

Teď mi to ale připadá jako na pohřbu, ne je potřeba najít nový směr v činnosti klubu, zapojit více členů do práce, propagace plemene, najít a uvézt do života nové poznatky z genetiky a chovů, přivézt do klubu nové členy. Když to neuděláme, stane se sivák opět krajovým plemenem na pokraji zániku. Jako člen posuzovatelského sboru jsem byl pověřen uspořádat v Hradci Králové ve dnech 16.-18.9.2011 mezinárodní školení posuzovatelů holubů a drůbeže. Přípravy se již rozběhly a budu se snažit i našeho českého voláče sivého zařadit mezi 7 školených českých plemen. Je nutná elektronická prezentace v českém, německém a anglickém jazyce. Již tady se obracím na naše členy s pomocí vytvoření obsahu této prezentace. Nejlépe fotky, fotky a fotky. Budeme-li připraveni prezentace bude jistá. Zde se obracím na ty členy, kteří jsou odborně zdatní toto dílo vytvořit, aby nám v tom pomohli. Do budoucna to bude mít pro klub podobnou hodnotu jako již zmiňované ročenky a klubové stránky.

Mám zde již jen několik slov. Na dnešní výstavě bylo vidět to nejlepší, co naši chovatelé do Holic přivezli ze svých holubníků. Zamysleme se, zda je to co chceme do příštích let chovat a jít za tímto cílem. Všem Vám, kteří jste sem dnes přijeli a i holubi vystavili, děkuji jménem výboru, který tuto akci připravoval a členům ZO Holice za možnost pořádání této výstavy v jejich areálu.

Všem Vám přeji za sebe a za výbor klubu hodně zdraví a osobní pohody v roce 2011. Když budeme zdraví a v pohodě budou na tom dobře i ti naši siváci.

Holice 23. ledna 2011 Jiří Sčebel

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář